Fullmäktige

Fullmäktige är STR:s högsta beslutande organ och består av två representanter från varje region, totalt 14 ledamöter.

Fullmäktige består av:

Madelene Tunell, Region Norr
Micael Cermenius, Region Norr
Nicklas Flodberg, Region Mitt
Helen Lindh, Region Mitt
Arne Fransson, Region Tvärs
Mathias Axelsson, Region Tvärs
Peter Samuelsson, Region Stockholm
Per Elfving, Region Stockholm
Helen Melchersson, Region Öst
Kim Hoffman, Region Öst
Kjell Glans, Region Väst
Johan Wiberg, Region Väst
Niklas Lundh, Region Syd
Jörgen Rodian, Region Syd

En gång om året håller STR sitt riksmöte i någon av de sju regionerna. Riksmötet är i första hand ett formellt möte där fullmäktige diskuterar, beslutar om motioner och tillsätter förtroendevalda.

Förutom riksmötet kan fullmäktige kallas till ytterligare möte under året. Alla STR-medlemmar bjuds in och är välkomna att delta på fullmäktigemöten.