Regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen.

Karta över regionerna

Region Norr

STR Region Norr
Maria Stenman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Micael Cermenius, ledamot
Madelene Tunell, ledamot

Anders Näslund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Norr

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via norr@str.se

Region Mitt

STR Region Mitt
Lars Anderzon, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Helen Lindh, ledamot
Nicklas Flodberg, ledamot

Henric Carlsson, suppleant
Erika Svensk, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Mitt.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via mitt@str.se

Region Tvärs

STR Region Tvärs
Mathias Axelsson, ledamot
Mattias Jansson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Arne Fransson, ledamot

Sofia Samuelsson, suppleant
Alexandra Larsson, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Tvärs.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via tvars@str.se

Region Stockholm

STR Region Stockholm
Per Elfving, ledamot
Jeanette Jedbäck Hindenburg, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Peter Samuelsson, ledamot

Nadja Vigert
, suppleant
Kevin Ayaz, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Stockholm.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via stockholm@str.se

Region Öst

STR Region Öst
Helen Melchersson, ledamot
Benny Gunnarsson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Kim Hoffman, ledamot

Kajsa Rohlén, suppleant
Sebastian Grimhäll, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Öst.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via ost@str.se

Region Väst

STR Region Väst
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Kjell Glans, ledamot
Johan Wiberg, ledamot

Fredrik Andersson, suppleant
Jerry Olsén, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Väst.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via vast@str.se

Region Syd

STR Region Syd
Niklas Lundh, ledamot
Jörgen Rodian, ledamot
Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Maria Ribbnäs, suppleant
Pernilla Hjalmarsson, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Syd.

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via syd@str.se