STR Service AB

STR Service AB ägs av STR och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. 

Genom STR Service AB arrangeras bl a fortbildning inom olika områden, både för ägare och anställd personal. Servicebolaget är också ett läromedelsförlag med egen produktion av läromedel och digitala utbildningstjänster inom förarutbildning. Vidare bedrivs omfattande utveckling av IT-system för utbildningsföretag. Som stöd för medlemmarna finns IT-stöd och övrig kundservice. Som grund i framtagande av material och kursverksamhet ligger STR:s pedagogiska grundsyn.

STR Service AB driver dessutom affärsområdena EcoDriving och Yrkesförarkompetensbevis (YKB) och hjälper medlemmarna med rikstäckande försäljning, avtalsskrivning och administration. EcoDriving utvecklades först för personbil men finns idag även för tunga fordon, arbetsmaskiner och tåg och STR har sedan starten utbildat ca 70 000 yrkeschaufförer.