Valberedning

STR:s valberedning består av tre ledamöter och en suppleant. Valberedningens uppgift är att presentera namnförslag till de val fullmäktige har att göra och att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen.

Valberedning

Maria Nilsson, ordinarie, Uddevalla 
Mattias Glemfors, ordinarie, Göteborg 
Klas Sörensson, ordinarie, Helsingborg 

Om du vill kontakta valberedningen når du dem enklast via valberedning@str.se