Logotyper

Hur STR uppfattas beror på hur verksamhetens olika delar gör intryck på marknaden. I produkter och visuella sammanhang är den grafiska profilen avgörande för att sammanhållet visa STR som avsändare. Något som i sin tur är nyckeln till en stark identitet och ett konkurrenskraftigt varumärke.

Denna logotyp är till för att nyttjas av såväl hela STR-koncernen som de STR samarbetar med. En kontinuerlig och korrekt användning av den grafiska profilen stärker STR i omvärlden och ökar samhörigheten inom förbundet.

STR:s logotyp består dels av texten Sveriges Trafikutbildares Riksförbund och dels av STR:s symbol. STR:s symbol kan användas separat utan textdel, som dekorelement. Logotypen i sin helhet bör dock alltid finnas med på varje produktion, för trycksaker normalt på omslagets första sida eller omslagets sista sida, för att förstärka identifikationen. Logotypen ska alltid se likadan ut i ett antal givna variationer som inte får förändras.

Nedladdning av STR:s logotyper

Logotyperna nedan går att ladda ned i ett Zip-arkiv med eps-fil för tryck och png-fil för digital publicering. Klicka på valfri logo och för att ladda ned.

Högerställd

Högerställd svart

Högerställd för mörk bakgrund

Vänsterställd

Vänsterställd svart

Vänsterställd för mörk bakgrund

Ensam symbol

Ensam symbol svart

Engelsk högerställd

Engelsk högerställd för mörk bakgrund

Engelsk vänsterställd

Engelsk vänsterställd mot svart bakgrund