Logotyper

För att STR ska vara ett konkurrenskraftig varumärke, ha en stark identitet och vara en tydlig och enhetlig avsändare, är det viktigt att allt som produceras och publiceras inom STR följer den grafiska profilen. Logotyperna är en del av denna.

I vilka sammanhang får logotyperna användas?

STR:s logotyp får användas på produkter som producerats av STR, i kommunikation där STR står som avsändare och i kanaler som administreras, hanteras eller har skapats inom ramen för STR. Som medlemsskola i STR får man en medlemsdekal som får användas för att marknadsföra företagets medlemskap gentemot kunder. All annan användning i andra sammanhang måste först godkännas av STR. 

STR:s logotyp består dels av texten Sveriges Trafikutbildares Riksförbund och dels av STR:s symbol. STR:s symbol kan användas separat utan textdel, som dekorelement. Logotypen i sin helhet bör dock alltid finnas med på varje produktion, för trycksaker normalt på omslagets första sida eller omslagets sista sida, för att förstärka identifikationen. Logotypen ska alltid se likadan ut i ett antal givna variationer som inte får förändras.

Nedladdning av STR:s logotyper

Logotyperna nedan går att ladda ned i ett Zip-arkiv med eps-fil för tryck och png-fil för digital publicering. Klicka på valfri logo och för att ladda ned.

Högerställd

Högerställd svart

Högerställd för mörk bakgrund

Vänsterställd

Vänsterställd svart

Vänsterställd för mörk bakgrund

Ensam symbol

Ensam symbol svart

Engelsk högerställd

Engelsk högerställd för mörk bakgrund

Engelsk vänsterställd

Engelsk vänsterställd mot svart bakgrund