STR 2.0 - framtidsanpassade tjänster och produkter

Bakgrund:
Trafikutbildarbranschen förändras och det går fort. Samtidigt innebär detta att STR behöver se över hur vi kan möta upp våra medlemmar utifrån nya behov, krav och förutsättningar.

Detta vill STR:
Säkra upp att STR i framtiden kan ge medlemmar den bästa servicen och stödet samt konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 

Detta gör STR:
STR 2.0 är en stor satsning fram till 2023 i form av ett program som består av en mängd olika projekt inom STR som pågår parallellt med varandra. Alla olika projekt har samma slutmål – att anpassa STR:s produkter och tjänster till de behov och önskemål som kan tänkas finnas hos dig som medlem och dina kunder i framtiden. Inkopplade på satsningen är en blandning mellan experter på olika områden, konsulter och medarbetare på STR Service. En av hörnstenarna i satsaningen är att involvera medlemmarna själva i utveckligen.