Anvisningar

Hitta författning

Det finns flera sidor på internet med författningstexter. Vi kommer här att visa ett sätt att hitta lagtext med hjälp av sidan lagen.nu. Testa gärna de andra sätt till exempel att googla på SFS-numret så hittar du nog det du söker.

Lagar och förordningar

Söka med hjälp av lagen.nu
Klickar du på Lagar kan du söka efter författningar efter år och nummer eller titel. Ett enklare sätt är att i adressfältet direkt skriva in SFS-numret efter ett snedstreck.
Exempel:
Skriv lagen.nu/1998:488 i adressfältet och du får upp sidan med Körkortslagen. Det du får fram är en konsoliderad text. Det innebär att alla ändringar som gjorts i denna föreskrift sedan den skapades (1998) finns med. Längst ner i dokumentet ser du ändringsföreskrifter.

OBS! Tänk på att dessa webbsidor kan ändras med tiden så följ anvisningarna för att söka författningar.

Transportstyrelsens författningssamling

Dessa föreskrifter är fördjupade bestämmelser av innehållet i lagar och förordningar inom Transportstyrelsens ansvarsområde.
Söka med hjälp av transportstyrelsen.se
Klicka på Författningssamling (TSFS) under Regler för vägtrafik och skriv in sökord eller författningsnummer.
Exempel:
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Transportstyrelsens författningssamling och har nummer TSFS 2009:73.
Skriv in 2009:73 i sökfältet för författningsnummer så får du fram föreskriften. Om du vill se föreskriften med alla ändringar sedan den skapades, klickar du på Konsoliderad version.

EU:s lagstiftning

På EUR-Lex finns EU-lagstiftning och andra offentliga dokument på svenska. Går att använda olika sökalternativ.
Söka med hjälp av eur-lex.europa.eu
Du kan välja svenska som språk och använda dig av snabbsökning.
Exempel:
Tredje körkortsdirektivet 2006/126/EG är det direktiv som ger anvisningar om krav på körkort, körkortsbehörigheter, vilka fordon du får köra, körkortsålder med mera. Detta direktiv har beteckningen
Skriv 2006/126/EG i snabbsökfältet så får du upp detta direktiv. Välj sedan sv om du vill läsa på svenska och om du vill se texten på en webbsida (html) eller som ett dokument (pdf).
I snabbsökfältet kan man också söka på ord.