Länkar

Författningar

Nedan ser du ett antal författningar som kan vara intressanta att kolla på. Du ser också SFS-numret så att du lättare kan hitta författningen.

Vägmärken och definitioner

Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)
I denna förordning hittar du bestämmelser om anvisningar genom: vägmärken och tilläggstavlor, trafiksignaler, vägmarkeringar samt andra anordningar för anvisningar, tecken av polisman och vakt m.m.
Lag om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:559)
Här hittar du definitioner på framför allt olika fordon. Beteckningarna användas generellt inom trafiklagstiftningen.
Förordningen om vägtrafikdefinitioner (SFS 2001:651)
Här finns definitioner på många trafikrelaterade ord som cykelbana, trafikant, terräng m.fl.

Trafikregler

Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Förordningen innehåller generella bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Det är här ”alla” trafikregler finns: trafikens grundregel, väjningsregler, parkering, signaler och tecken, belysning, last, bärighetsklasser, terrängfordon, cykel, gående m.m.
Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649)
Denna lag reglerar olika trafikbrott såsom vårdslöshet i trafik, olovlig körning och rattfylleri.
Trafikskadelag (SFS 1975:1410)
Denna lag reglerar vilka fordon som måste ha en trafikförsäkring. Den reglerar också ersättning för skada och vem som har rätt till trafikskadeersättning.

Körkort

Körkorslagen (SFS 1998:488)
Denna lag innehåller: bestämmelser för olika körkortsbehörigheter, regler vid övningskörning, krav på körkortsinnehavaren, regler för körkort, traktorkort och förarbevis, utbyte av utländska körkort m.m.
Körkortsförordningen (SFS 1998:980)
Här hittar du bestämmelser, undantag och detaljer kring det som nämns i Körkortslagen.

Fordon

Fordonslag (SFS 2002:574)
Denna lag innehåller bestämmelser för: kontroll av fordon och deras tekniska system, flygande inspektion, kontroll av fordons last, kontroll av färdskrivare och taxameter. Dessutom beskrivs den verksamhet som besiktningsorgan utför, kontrollbesiktning.
Fordonsförordningen (SFS 2009:211)
Här beskrivs bestämmelser, undantag och detaljer kring det som nämns i Fordonslagen t.ex. inställelsetermin m.m.

Skatter och register

Lag om vägtrafikregister (SFS 2001:558)
I denna lag finns bestämmelser om vilka uppgifter på fordon och körkortsinnehavare som ska finnas i vägtrafikregistret.
Förordning om vägtrafikregister (SFS 2001:650)
Här finns kompletteringar till lagen om vägtrafikregister till exempel hur uppgifter ska samlas in.
Vägtrafikskattelag (SFS 2006:227)
Denna lag reglerar vilka fordon som är skattepliktiga och hur stor skatten är.
Vägtrafikskatteförordning (SFS 2006:242)
I denna förordning finns kompletterande regler för fordonsskatt till exempel när och hur fordonsskatt ska betalas.

Övriga länkar

Transportstyrelsentransportstyrelsen.se
Transportstyrelsens uppgifter rör trafiksäkerhet för vägtrafik, flyg, sjöfart och spårbunden trafik.
Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar genom tillsyn hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten av fordon, sköter trängsel- och fordonsskatt.
Trafikverkettrafikverket.se
Trafikverket (tidigare Vägverket, Banverket m.fl) ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för förarprovsverksamheten.
STRkorkort.nu
På korkort.nu hittar du massor av information om att ta körkort. Här kan du bland annat hitta svar på dina frågor och söka efter en lämplig trafikskola i din närhet.