Länkar till våra övriga sidor:

Extra fullmäktigemöte

Förutom riksmötet kan fullmäktige kallas till ytterligare möte under året. STR-medlemmar inbjuds att deltaga på samtliga fullmäktigemöten.

Tidigare extra fullmäktigemöten

Du behöver vara inloggad för att läsa dokumenten. 

2017 Malmö

2016 Solna

2015 Göteborg 

2014 Stockholm

2012 Malmö och Stockholm