Länkar till våra övriga sidor:

Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

 

Senaste webbnyheterna från Mitt i Trafiken www.mittitrafiken.se

 

Tidningen sänds, förutom till de drygt 600 trafikskolor som är anslutna till Sveriges Trafikskolors Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

 

Utgivningsplan för 2017

Nr 1 - vecka 8, manusstopp 22/2

Nr 2 - vecka 20, manusstopp 15/5

Nr 3 - vecka 37, manusstopp 15/9

Nr 4 - vecka 46, manusstopp 17/11 

 

Upplaga Cirka 2 000 exemplar.

Utgivning Fyra nummer per år.

 

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta

 

Annonsering : info@str.se  |  annons-prislista (pdf)

 

Pressmeddelanden

Nr 2, 2017

Nr 1, 2017

Nr 4, 2016

Nr 3, 2016

Nr 2, 2016

 

Arkiv

Gamla nummer har vi samlat i vårt arkiv, där finns nummer från 2006 fram till förra numret.

Till arkivet >>

 

Mitt i Trafiken - Nr 2 2017

Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om: 

• STR riktar ljuset mot elbilen
• ”Länge sedan förarutbildningssystemet fungerade på avsett sätt”
• Ny rapport: Så ska förarutbildningen bli mer effektiv
• DUP är igång - men välkomnar fler deltagare
• Nyanländas trafiksäkerhet ignoreras i Nollvisionen
• Tre röster om den svenska trafiken
• Enbart teknik räcker inte för att få ner dödstalen i trafiken
• Trafikverket Förarprov har koll på sommarköerna
• Mobil i bilen - mer än bara samtal
• Trafikskolan som fått nog
• Ny träningsform ger hopp för whiplashskadade
• Cykelöverfarter ökar säkerheten
• Kommunen valde bort de egna trafikskolorna i upphandlingen
• STR byter namn, men ändå inte
• Diskussion och dialog vid STR:s riksmöte 2017
• Mitt i Trafiken bjuder på bilspellista 

 

  

 

Läs mer »