Region Mitt

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Mitt. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

Valen i din region skall utse en ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du har en röst i varje val. Du kan välja att avlägga din röst eller att avstå från att rösta (rösta blankt) i båda valen. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Helen Lindh
Kandiderar i båda valen

Jag bor med man och vår 12-årige son i Fagervik norr om Timrå. Är trafiklärare sedan 1996 och drev under 18 år en större trafikskola. För 2 år sedan gjorde jag ett livsval och sålde trafikskolan för att ge mig själv, familjen och mitt eget bolag Trafiksäker i Timrå mer tid.

Tid hörs oftast som en bristvara, vilket säkert speglar många medlemmars vardag. Det är lätt att fastna i sitt dagliga arbete utan att prioritera tid till förändring. För mig är det viktigt att få lägga tid på saker som ger energi och en känsla av tillfredsställelse. Trafiklärarutbildningen och branschutveckling är två saker jag brinner lite extra för samt något som jag har möjlighet att få arbeta med inom förbundet. Jag tar gärna emot tankar och idéer som kan föra branschen och yrket i en positiv riktning.

Lönsamhet är branschens i särklass viktigaste fråga enligt medlemmarnas svar i STR:s förbundsenkät 2020, vilket är starkt kopplat till tid. Vi behöver lägga större fokus på lönsamhet och att tänka nytt utifrån framtidens trafiklärarroll. Förändring kräver att vi vågar satsa tid.

Jag fortsätter gärna som Regionråd och önskar att vi i Region Mitt skapar en avsiktsförklaring för framtiden där ökad lönsamhet för ett attraktivare yrke sätts i fokus. Det gäller att vi inom STR och regionen hjälps åt med de förändringar som krävs, samt tillsammans sprider positivitet kring trafiklärarrollen för att öka attraktiviteten för yrket.


 
Marina Eriksson
Kandiderar i båda valen

Mitt namn är Marina och jag är ägare av Nolaskogs Trafikskola AB i Örnsköldsvik. Vi är i nuläget 5 stycken som arbetar där. Jag är 37 år och har två barn på 8 och 2 år. Jag har jobbat som trafiklärare sedan 2011 och trivs otroligt bra med yrket. På fritiden är jag en utomhusmänniska som främst flugfiskar, campar eller kör hoj. 

För mig har alltid utveckling varit viktig. Både på ett personligt plan och det yrkesmässiga. Att hela tiden sträva vidare för att hitta nya lösningar eller tänka om kring det gamla. Vi arbetar i ett yrke som behöver utvecklas för att matcha in i dagens samhälle och även det framtida. Vi behöver bli kraftfullare i vår pedagogik och våra miljömål och samtidigt skapa större vinstmarginaler så vi kan vårda våra arbetsplatser. Hjälpas åt än tydligare. Därför tror jag det är viktigt att lyfta fram personalen på trafikskolorna. Att även anställda får en tydligare röst i vårt yrke gällande utveckling, pedagogik och andra sätt att tänka. 

Jag är intresserad av båda rollerna. Jag har dock inte arbetat i just detta råd tidigare så lite grön är jag. Men gillar att sätta mig in i nya roller och hitta min väg framåt.


 
Erika Svensk
Kandiderar i suppleantvalet

Hej, jag är Erika och jag har varit i den här branschen sedan 2005 då jag blev färdig trafiklärare och började arbeta i Halmstad. Sedan 2009 finns jag i Hudiksvall där jag i dag driver Hudiksvalls Trafikskola tillsammans med min kollega Thérese.

Framtiden är en spännande tid, utvecklingen i förarutbildningen går fort och det är viktigt att vi tillsammans formar den så som vi önskar, det är min ambition. Att vi gör det tillsammans!

Jag är intresserad av rollen som suppleant i regionrådet.


 
Madelene Landin
Kandiderar i suppleantvalet

Hej! Jag heter Madelene Landin men kallas för "Madde" och jobbar på Stenstans Trafikskola i Sundsvall. Jag är en engagerad person som gillar utmaning, förnyelse och utveckling. För mig är det viktigt att jobba med olika metoder, då det finns många stigar för att nå ett resultat.

Genom att dela erfarenhet, kunskap och personligheter så tror jag på utveckling. Det är lätt att fastna på samma stig, då den är trygg och känns igen. Mina ambitioner inom STR är bland annat att själv utvecklas, men även att bidra med idéer till förbundet som går att utveckla tillsammans.

Jag är intresserad av rollen som suppleant.