Region Mitt

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar för posten som regionråd i Region Mitt. Valet startar 15 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 29 november.

Valet i din region skall utse en sammankallande ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du som röstberättigad har två röster i valet, du kan alltså rösta på två kandidater. Vill du bara avge en röst eller väljer du att rösta blankt (ingen röst) så är detta fullt möjligt. Valberedningen föreslår att vinnaren i valet blir sammankallande ledamot i regionrådet och tvåan i valet blir suppleant. Om berörda kandidater inte är nöjda med detta förslag så förhandlar man fram en annan lösning tillsammans med valberedningen.

 

 
Lars Anderzon
Jag är 52 år och har arbetat som trafiklärare sedan 1990. Jag driver Anderzons Trafikskola med fyra anställda, samt är delägare i trafikövningsplatsen Jämthalka.

Jag har under den senaste mandatperioden suttit som sammankallande regionråd samt i förbundsstyrelsen som representant för Region Mitt. Jag har varit med sedan regionerna bildades, som delaktig i Projekt STaRk både inom referensgruppen och som sammankallande för försöksregion Mitt. Jag har dessutom varit med i projektgruppen för höstmötet i Malmö och vintermötet i Åre.

Jag kandiderar till en plats som sammankallande regionråd då jag vill vara med och skapa en STaRk och framåtsträvande region som står sig väl rustad att möta framtiden och dess utmaningar. Som regionråd är min ambition att verka för att vi inom regionen får ett STäRkt samarbete med erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling, liksom att vi inom vår region ska få ett STäRkt samarbete med övriga regioner i Sverige. Denna mandatperiod har varit starten på detta arbete, men vi är fortfarande bara i startgroparna och mycket arbete återstår. Att bli invald under ytterligare en mandatperiod skulle ge mig möjlighet att fortsätta det arbete vi påbörjat.

Som person är jag framför allt en god lyssnare som tänker efter innan jag talar. Jag tar in synpunkter från andra innan jag bildar min uppfattning och är noggrann med att representera medlemsföretagens åsikter. Tillsammans bildar vi alla STR!


 
Marianne Köhler
Jag heter Marianne Köhler och är trafiklärare sedan snart 10 år tillbaka efter att ha gjort min utbildningen uppe i Vännäs. Är utbildningsledare sedan augusti 2019. Jag växte upp i Ljusdal i Hälsingland och i Stockholm. Sedan 2018 i november är jag delägare i Norrstans Trafikskola. Jag brinner för detta yrke och älskar utmaningarna när man får en elev som har lite extra svårt för sig.

På min fritid är det familj och vänner och mina två katter som gäller, och lite ideellt arbete inom Svenska Kyrkan. I första hand vill jag komma med för att lära mig mer och utveckla mig själv, men på längre sikt skulle jag vilja vara med och utveckla teorimaterialet för våra elever med speciella behov. Det är suppleant jag är intresserad av att bli i första hand för att vara med och lära.


 
Maria Selling
Hej! Maria är mitt namn och jag är en av tre delägare av Stenstans Trafikskola. Jag har varit i branschen i snart 15 år och delägare sedan 1 år tillbaka. Jag är 32 år gammal, född och uppvuxen på Alnö i Sundsvall. Där bor jag också idag med min sambo, med havet och skogen tätt inpå – vilket jag gillar!

Jag ser mig själv som en driven och engagerad person. Att hitta nya vägar och testa nya saker, både privat och i arbetet speglar min personlighet bra. Utmaningar är något som ger mig energi och att se andra utvecklas. Viktigt för mig är att få jobba med ett modernt och högklassigt affärssystem, i vår bransch aSTRa, med tillhörande delar som E-handel, hemsida, Elevcentralen mm.

Jag brinner också för frågor kring STR och förbundet är viktigt för mig, att få skapa förbundskänsla. För mig innebär det att ta tillvara på medlemmarnas intressen och kunskap. Min vision är att känna gemenskapen genomsyra beslut och utvecklingen framåt.