Region Mitt

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Mitt. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

På grund av avhopp så finns inga fler kandidater i detta val. Röstning måste ändå ske för att valet av personen ska vara giltigt.

Valen i din region skall utse en ledamot i regionrådet. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Marina Eriksson

Mitt namn är Marina och jag är ägare av Nolaskogs Trafikskola AB i Örnsköldsvik. Vi är i nuläget 5 stycken som arbetar där. Jag är 37 år och har två barn på 8 och 2 år. Jag har jobbat som trafiklärare sedan 2011 och trivs otroligt bra med yrket. På fritiden är jag en utomhusmänniska som främst flugfiskar, campar eller kör hoj. 

För mig har alltid utveckling varit viktig. Både på ett personligt plan och det yrkesmässiga. Att hela tiden sträva vidare för att hitta nya lösningar eller tänka om kring det gamla. Vi arbetar i ett yrke som behöver utvecklas för att matcha in i dagens samhälle och även det framtida. Vi behöver bli kraftfullare i vår pedagogik och våra miljömål och samtidigt skapa större vinstmarginaler så vi kan vårda våra arbetsplatser. Hjälpas åt än tydligare. Därför tror jag det är viktigt att lyfta fram personalen på trafikskolorna. Att även anställda får en tydligare röst i vårt yrke gällande utveckling, pedagogik och andra sätt att tänka.