Region Öst

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Öst. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

Valen i din region skall utse en ledamot i regionrådet. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Kajsa Rohlén

Driver trafikskola i Vadstena och i Mjölby. Har sedan 2003 arbetat med uppdrag inom STR, både som kassör och ordförande i vår dåvarande lokalförening. Efter indelning i regionen har jag varit regionrådsrepresentant för Region Öst.

Min ambition är att få fortsätta med att försöka få med alla medlemmar i regionen och att känna att vi som regionråd finns där som en länk mellan medlemmar och förbund. Både att sprida nyheter, ordna möten, kontakt med Trafikverket och framförallt att förmedla önskemål från medlem till förbundsstyrelsen.

 


 
Evelina Nejdemo

Mitt namn är Evelina Nejdemo Glad och är 29 år. Jag driver sedan 2017 Trafikskolan Evelina i Norrköping. Jag älskar att vara med för att utveckla och förbättra. Med mina unga år och med mitt lilla företag med tre bilar kan jag se saker och förstå saker på ett nytt och enkelt sätt. 

I två år har jag varit suppleant i Region Öst. Det har varit roligt och lärorikt. Jag hoppas på fortsatt förtroende.