Region Stockholm

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Stockholm. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

På grund av avhopp så finns inga fler kandidater i detta val. Röstning måste ändå ske för att valet av personen ska vara giltigt.

Valen i din region skall utse en sammankallande ledamot i regionrådet. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Jeanette Jedbäck Hindenburg

Hej bästa kollega!

Det var så mycket jag hade velat göra den senaste mandatperioden som pandemin och bristen på "dirigent" satte stopp för och därför hoppas jag att du vill ge mig förnyat förtroende att representera dig i region Stockholm i en tid då man faktiskt skulle kunna göra något.

Det jag vill jobba för inom STR är vår vi-känsla och sammanhållning, samt att öka trycket på myndigheter och politiker att ta vår bransch och yrkesutövning på allvar.

Jag vill att du som medlem skall känna att du är ingår i ett förbund där du trivs, känner dig inkluderad och att dina åsikter blir hörda och framförda. Du ska få erbjudanden om att göra saker tillsammans för att stärka kollegialiteten och få en möjlighet att uppdatera dig. Jag vill jobba för att du ska känna att du vet vilka nyheter som gäller inom vår bransch och att du känner att du har ditt förbund i ryggen om tiderna skulle bli tuffa.

Om du vill ha en objektiv åsikt om jag är rätt person att representera dig i Stockholm så föreslår jag att du frågar någon av de andra regionråden, Nadja eller Peter och om du undrar hur jag företräder dig som Stockholmsmedlem kan du självklart fråga någon av de andra i förbundsstyrelsen, men du kan också se hur aktiv jag är och vilka frågor jag driver i de publicerade styrelseprotokollen.

Om du frågar mig själv efter min superkraft så är det förmågan att även i utmaningar hitta lösningar - och så är jag rätt vass på att få folk i beslutande positioner att lyssna på dessa förslag ;)