Region Stockholm

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Stockholm. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

Valen i din region skall utse en ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du har en röst i varje val. Du kan välja att avlägga din röst eller att avstå från att rösta (rösta blankt) i båda valen. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Nadja Vigert
Kandiderar i båda valen

Hej! Jag heter Nadja Vigert och kandiderar som ordinarie ledamot i regionrådet -  STR Region Stockholm. Är ledamot i rådet nu och trivs fantistiskt bra i den rollen! 

Till vardags driver jag Tyresö Trafikskola AB i södra Stockholm som ägare, trafikskolechef och ansvarig utbildningsledare. Har äran att blivit guldmedlem när den möjligheten gavs! Har varit med och drivit trafikskolan sedan början av 90-talet och jag tycker fortfarande att det är ett väldigt inspirerande arbete! 

Privat är jag intresserad av båtliv, golf och skidåkning. Jag har erfarenhet av olika kommitté- och styrelseuppdrag på klubb- och distriktsnivå. Jag bor med min sambo och 14-årige son i Tyresö Strand och har även ett litet landställe i Roslagen.

Vad vill jag då med min regionrådskandidatur? Med den erfarenhet som jag besitter inom STR och trafikskoleverksamhet så vill jag utveckla vårt förbund till att fortsätta vara en blomstrande och attraktiv plattform för medlemmar. Jag upplever att vi medlemmar är så dedikerade och på riktigt intresserade av våra företag och vår verksamhet - och vi vill verkligen göra skillnad!

Som kursledare inom STR vill jag gärna se många fortbildningar för att utvecklas både på ett verksamhetsmässigt och ett personligt plan. STR ska generera lönsamhet för ägare och medarbetare, det i sin tur erbjuder kunderna utbildning av god kvalité! Det ska vara fördelaktigt och tryggt att vara STR-medlem - sen ska vi ha roligt på kuppen, det är vi värda!

Vänligen, 

Nadja Vigert


 
Alex Oliviera
Kandiderar i båda valen

Vet du inte vem Alex är? I korthet: driver två trafikskolor i Stockholm, 44 år, en av fyra medlemmar i vår familj, drygt 15 år som trafikpedagog. Erfarenhet från nästan samtliga behörigheter och obligatorier. Gemensamt för alla mina år i denna bransch är att jag alltid hör om era knutna nävar i fickorna när STR och utbildning kommer upp på tapeten. Suppleant i Region Stockholm sedan 2019 då NI gav mig chansen att förbereda mig för att representera era nävar.

Jag har under denna korta men lärorika tid, fått en inblick i arbetet som regionråd, skrivit ett antal motioner till riksmötet och deltagit i två projekt med 2-hjulsgruppen. Jag har också verkat för att göra vår röst hörd i Landskrona.

Om jag får ERT förtroende kommer jag verka för att öka nyttan med medlemskapet på fler nivåer än i dag och fortsätta att göra er röst hörd! Min ambition är att STR ska verka och skapa gynnsamma förutsättningar för lönsamhet inom vår bransch, förbereda oss på framtiden, rättvisa och hållbara villkor samt ordning och reda! Att vara medlem i STR ska innebära mer än rabatter på produkter. Det ska vara en kvalitetsstämpel som ska bäras med stolthet!

För att citera ett samtal med en medlem: "Alex, jobba för att skapa fler meningsfulla aktiviteter där vi inte sitter och snackar skit, då röstar jag på dig". Får jag ERT förtroende ska jag göra mitt yttersta för att föra vår bransch in i framtiden och verka för ökat medlemsnytta!

Kom ihåg kamrater, tillsammans är vi starka! Min röst är din röst!