Region Stockholm

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar för posten som regionråd i Region Stockholm. Valet startar 15 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 29 november.

Valet i din region skall utse en ledamot i regionrådet och två suppleanter. Ledamoten och en suppleant utses med en mandattid på tre år. Den andra suppleanten utses med en mandattid på ett år. Du som röstberättigad har tre röster i valet, du kan alltså rösta på tre kandidater. Vill du bara avge två röster, en röst eller väljer du att rösta blankt (ingen röst) så är detta fullt möjligt. Valberedningen föreslår att vinnaren i valet blir ledamot i regionrådet, tvåan i valet blir suppleant på tre år och trean i valet blir suppleant på ett år. Om berörda kandidater inte är nöjda med detta förslag så förhandlar man fram en annan lösning tillsammans med valberedningen.   

 

 
Madeleine Berjas
Jag heter Madeleine Berjas, är 22 år och uppvuxen i Bromma, Stockholm. Sedan flera år tillbaka har jag en bakgrund inom trafikskolebranschen där jag idag driver Arenastadens Trafikskola i Solna tillsammans med utbildningsledaren. Förutom mina flera års erfarenhet så studerar jag som trafiklärare på Upplands-Bro Yrkeshögskola och tar examen VT20.

Jag brinner otroligt stort för detta yrke och jag tror att STR:s organisation med oss medlemmar har en fantastiskt möjlighet att vidareutveckla organisationen samt branschen till det bättre! Vad jag tror jag kan bidra med till regionrådsrollen är att jag kan öppna dörrarna för en yngre målgrupp och skaffa en större synlighet för framtida medlemmar. Jag har stor önskan att ge min tid till detta och kunna komma med nya idéer och tankar för Region Stockholm. Jag är intresserad av rollen som suppleant i regionrådet.


 
Rolf Jedbäck
Jag arbetar på Södermalms Trafikskola som konsult med mitt företag Rolf Jedbäck Trafikutbildning AB i Stockholm. Jag är Stockholmsföreningens gamla sekreterare sedan 1995 och firar 50 år som trafiklärare den 10 december i år. Jag skulle vilja verka för en ökad sammanhållning i Region Stockholm. Det måste hända mer och finnas fler aktiviteter för medlemmarna.

Jag har som gammal sekreterare god kontakt med de flesta medlemmarna i vår region och skulle därför kunna informera och entusiasmera till ökat engagemang. Jag har ju haft nöjet att till våra möten alltid inbjuda äldre hedersmedlemmar och jag tycker att dessa har blivit åsidosatta i den nya organisationen och skulle vilja arbeta för att de återigen skall känna sig välkomna och värdefulla i STR.


 
Alex Olivera
Jag är 43 år gammal och driver 2 nischade skolor i norra Stockholm. Jag är andra generationens invandrare och född i hjärtat av Stockholm på Södermalm. Idag bor jag i Täby med min sambo och två barn. Jag har både varit anställd och drivit företag vilket innebär att jag har upplevt två sidor av livet. Under de nästan 15 åren som trafikpedagog har jag samlat erfarenhet och arbetat med samtliga behörigheter och obligatorier. Från AM till D.

Jag har tidigare haft förtroendeuppdrag som:
- Tränare och föreningsordförande för en knatteklubb i fotboll.
- Ordförande i en BRF.
- Ordförande i den fackliga klubben på en av arbetsplatserna där jag var anställd.
- IT-ansvarig i STR:s lokalförening i Stockholm (innan telefonerna var smarta!).

Mitt kärnbränsle och drivkraft är rättvisa. Som regionråd vill jag öka nyttan med medlemskapet på fler nivåer än idag och tillvarata medlemmarnas intressen. Min ambition är att STR ska verka och skapa gynnsamma förutsättningar för lönsamhet inom vår bransch, rättvisa villkor samt ordning och reda!

Vidare vill jag utveckla informationen och kommunikationen mellan rådet och medlemmarna för att inkludera fler än idag vilket endast är möjligt om det finns och du ser en nytta med att vara medlem, tillsammans är vi starka! Status för branschen och medlemskapet ska helt enkelt öka.

Jag kommer jobba för dig som är kärnan i STR. Intresserad av de medlemmarna vill ha mig som. Min tanke är suppleant.


 
Habib Rigi
Mitt namn är Habib Rigi och jag är anställd på Kullens Trafikskola sedan 2017 där jag ansvarar för driften. Min akademiska bakgrund är inriktad på IT med goda kunskaper inom systemutveckling och affärsutveckling. Som anställd och egenföretagare har jag alltid haft en förmåga att vidareutveckla, samt effektivisera arbetsplatsens olika processer.

På Kullens Trafikskola har jag bland annat varit engagerad till en utveckling som har prisbelönats, som Årets nyföretagare Sollentuna 2019. Detta pris är unikt för trafikskolebranschen. Med ett starkt team och rätt resursfördelning, samt bra ledarskap, har Kullens Trafikskola blivit en uppmärksammad aktör inom loppet av två år. Jag är lyhörd och sansad och tycker om att forska och allmänbilda mig på eget initiativ. I sin tur bidrar detta till ökad allmänbildning, samtidigt som jag betraktar det som en hobby.

Min ambition är att stärka STR genom att förbättra och utveckla relationen till trafikskolor i Stockholm, samt förbättra utbildningsplanen för B-körkort med syfte att ge allmänheten en positiv bild och känsla för varumärket STR. I dag är det ganska frekvent att media, tyvärr, speglar trafikskolor i negativa termer. Min vision är att framställa arbetsmodeller som kan minimera dessa fördomar samt vidareutveckla kvaliteten i utbildningar. Att stötta trafikskolor med processer som förbättrar deras teoretiska och praktiska utbildning, som STR tillhandahåller.

Jag är intresserad, och vill kandidera, som medlem i regionrådet.


 
Peter Samuelsson
Jag är en dedikerad trafiklärare som varit inom yrket över 30 år. Sedan 20 år tillbaka har jag drivit egna skolor i Stockholmsområdet. Fritiden spenderar jag ofta med familj och mina två barnbarn. Som person har jag äventyrlig och gillar att resa och uppleva nya platser och kulturer.

Jag har sedan länge varit involverad i STR och suttit som både revisor och vice ordförande i STR Stockholm. Jag ser många möjligheter i att vara med att påverka regionen i rätt riktning, där ökad lönsamhet är en viktig fråga samt vikten av en riktigt bra utbildning för att få ut nya trafiklärare, som är lika passionerade som vi.

Sedan två år tillbaka har jag varit regionråd för Stockholm och hoppas att jag får fortsatt förtroende även framöver. Som region har vi gått in i en ny fas, där vi arbetar tillsammans inom regioner, och jag ser stor potential i att utveckla hur vi möts, delar erfarenheter och inspirera varandra till att göra ett ännu bättre jobb, för våra kunder. De fysiska mötena är fortsatt viktiga men genom den nya plattformen Möts och lär och ZOOM, kan vi ses och se varandra utan att nödvändigtvis behöva resa.

Framöver ser jag att vi fortsatt behöver diskutera och agera på frågor som är viktiga för oss som medlemmar och företagare; som lönsamheten, dialogen och arbetet med Trafikverket, era behov av kurser och utbildningar samt utvecklingen av trafiklärarutbildningen – allt för att framtidssäkra vår bransch.