2023-05-24 Övrigt

De tar över STR-rodret med målet att skapa lugn och stabilitet i en viktig tid

Efter beskedet att både Håkan Björklund och Benny Gunnarsson lämnar sina respektive uppdrag inom STR Servicekoncernen och STR Förbund har STR:s förbundsstyrelse snabbt behövt omstrukturera sig och skapa lugn i en turbulent tid. Maria Stenman går in som tillförordnad ordförande och Jeanette Jedbäck Hindenburg som vice ordförande. Häromdagen träffades de båda på kansliet i Landskrona för att gemensamt hitta en väg framåt.

Maria Stenman och Jeanette Jedbäck Hindenburg

Både Maria Stenman och Jeanette Jedbäck Hindenburg var rörande överens om de behöver fånga upp medlemmarnas synpunkter och idéer kring försäljningsmodellen, som är en stor bidragande orsak till turbulensen.

– Vi måste fortsätta vägen framåt och då behöver vi lyssna in alla medlemmar. Det finns medlemmar som är kritiska, men det finns också medlemmar som är positiva och vi behöver lyssna in alla i den här resan, säger Maria Stenman.

Oro kring försäljningsmodellen kan bero på att man inte fullt förstått syftet

Båda konstaterar också att mycket av oron som försäljningsmodellen skapat beror på att man som medlem kanske inte fullt ut förstått vad upplägget har för bakomliggande orsaker och att syftet hela tiden varit att skydda medlemmarna från till exempel konkurrens och rättsliga efterspel.

-Jag kan själv erkänna att jag varit dåligt påläst och nu har bättre insikt i saker som jag inte förstått förut, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg. Med det sagt så vill jag ändå vara tydlig med att vi nu måste börja lyssna in VAD medlemmarna har emot modellen. Kanske finns det svar vi kan ge eller kanske finns det fler saker vi behöver förstå? Vi välkomnar varmt alla era åsikter och hoppas att ett kunskapsutbyte ska kunna skapa den arbetsro vi behöver för att kunna vinna mark mot myndigheter och makthavare i den pågående översynen av förarutbildningssystemet.

Uppmanar: Läs på om försäljningsmodellen och delta på mötena!

Nu uppmanar de alla medlemmar att ta sig tid att både läsa på och att koppla upp sig på de olika digitala medlemsmötena i närtid där man hoppas kunna starta den tvåvägskommunikation som är helt avgörande för förbundets framtid. (se även intervju längst ner). 

Medlemsmöten i närtid


29/5 kl 19.00 – 20.00
Gemensamt medlemsmöte: Så här styrs STR förbund! >>

13/6 kl 18.30 – 20.30
Extrainsatt medlemsmöte om försäljningsmodellen: Gör din röst hörd! >>