Bolagsstyrelsen

STR Service AB ägs av STR och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. Bolagsstyrelsen är densamma för STR Service AB som dotterbolaget STR Media och IT AB.

Styrelse för STR Service AB och STR Media och IT AB:

Benny Gunnarsson, styrelseordförande
Helen Melchersson, vice styrelseordförande
Jörgen Lindh Malmbjer, ledamot och arbetstagarrepresentant
Håkan Björklund, vd STR Service AB
Peter Edman, styrelsesuppleant
Maria Stenman, styrelsesuppleant