Mc-lärare

För att ett få ett godkännande som trafiklärare på motorcykel krävs att den sökanden har genomgått en särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel på minst 40 timmar. För att antas till denna utbildning krävs att den sökande har genomfört ett godkänt praktiskt test inom ett år före ansökan till utbildningen.

För att antas till det praktiska testet krävs att den sökande har ett giltigt körkort med aktuell behörighet, och kan styrka att han eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år. Vid godkänt test skall ett intyg utfärdas till sökanden.

I utbildningen skall ingå:
  • utbildningsmetodik för motorcykel,
  • fordonsteknik,
  • yrkesetik,
  • kommunikation och radioteknik vid övningskörning,
  • miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
  • genomgång och tillämpning av Transportstyrelsens föreskrifter om kursplaner, behörighet A och A1,
  • genomgång och tillämpning av undervisningsplan för motorcykel.