RST - Rådet för Svensk Trafiklärarutbildning

Trafiklärarutbildningarna är kopplade till RST – Rådet för Svensk Trafiklärarutbildning. Samtliga utbildningsanordnare för trafiklärarutbildning är välkomna att delta i RST för vidareutveckling, samsyn och stöttning.

RST är ett råd/kollegium där allt arbete utgår från deltagarna. Utbildningarna ser lite olika ut, med lite olika förutsättningar, men alla följer den nationella kursplan som gäller.

RST ses regelbundet minst en gång per år, ibland oftare för att bland annat utbyta erfarenheter. Rådet turas om att arrangera sina möten där de bjuder in bland annat Myndigheten för Yrkeshögskolan, Transportstyrelsen och STR för att ytterligare förstärka synergieffekten. RST bygger på att alla hjälper till att leda gruppen framåt. 

Petra Valente är tillförordnad öveRSTe (sammankallande).