Framtidsanpassade tjänster och produkter

Bakgrund:
Trafikutbildarbranschen förändras och det går fort. Samtidigt innebär detta att STR behöver se över hur vi kan möta upp våra medlemmar utifrån nya behov, krav och förutsättningar.

Detta vill STR:
Säkra upp att STR i framtiden kan ge medlemmar den bästa servicen och stödet samt konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 

Detta gör STR:
STR satsar de närmaste åren på en mängd olika projekt som pågår parallellt med varandra. Alla olika projekt har samma slutmål – att anpassa STR:s produkter och tjänster till de behov och önskemål som kan tänkas finnas hos dig som medlem och dina kunder i framtiden. Ett konkret exempel är STR Optima som är det nya aSTRa.

Inkopplade på satsningen är en blandning mellan experter på olika områden, konsulter och medarbetare på STR Service och STR Media och IT. En av hörnstenarna i satsningen är att involvera medlemmarna själva i utvecklingen.

Klicka här för att läsa mer om framtidens produkter och tjänster från STR.