Ersättningsnämnden

Det är brukligt inom liknande organisationer med en ersättningsnämnd/ersättningsråd. Dessa personer har en fristående roll från övriga förtroendevalda och deras specifika uppgift är att årligen, eller när behov finns, se över de ersättningar som organisationen meddelar. Deras övergripande uppgift är att ta fram underlag för att lämna till beslutande organ.I STR:s fall är det fullmäktige. Gruppen består av tre personer: HR chef, ekonomiansvarig och av fullmäktige utsedd medlem.