Kommunikationspolicy

STR:s kommunikationspolicy är beslutad av förbundsstyrelsen och ska ses som ett ramverk och en övergripande vägledning vad gäller kommunikation med koppling till STR och STR Service AB.

STR:s Kommunikationspolicy