Därför YKB

Du som är bussförare eller lastbilschaufför behöver enligt lag ha ett YKB (Yrkeskompetensbevis), som ska uppdateras vart femte år. Vi hjälper dig att få ditt YKB-kort så enkelt som möjligt så att du kan fokusera på ditt jobb istället.

Uppdatera ditt YKB

Ditt YKB-kort ska uppdateras vart femte år. STR:s medlemmar erbjuder fortbildningskurser över hela Sverige för att de ska vara enkelt tillgängliga för dig. Kurserna är uppdelade i fem delkurser, som du tar antingen enskilda i den ordning som passar dig bäst eller alla under fem dagar i följd.

Vi gör det besvärliga enkelt

När du gått kurserna behöver du inte tänka på resten. Utbildaren administrerar och registrerar alla genomförda delkurser, skriver ut intyg och registrerar till Transportstyrelsen när du är färdig. Tänk bara på att boka i tid så att du hinner med hela fortbildningen innan ditt gamla YKB blir ogiltigt.