Om STR Service AB

STR Service AB ägs av STR förbund och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är placerat i Landskrona och erbjuder därifrån sina tjänster till medlemmar och kunder i hela landet.

Till STR Service AB hör från och med 2021 även dotterbolaget STR Media och IT AB samt från 2022 STR Innovation AB. STR Service AB är även från 2019 delägare i kommunikationsbyrån Identitet. Bolagsstyrelsen utser representant i Identitets styrelse.

STR Service AB ansvarar för förbundets kansli med medlemsservice och stöd till förbundet och medlemsföretagen. Servicebolaget levererar produkter och tjänster för professionell förarutbildning, arrangerar fortbildning inom olika områden och arbetar med så väl opinionsbildning som omvärldsbevakning inom trafik, teknik och miljö.

Servicebolaget producerar via dotterbolaget STR Media och IT AB läromedel och digitala utbildningstjänster inom förarutbildning. Genom bolaget bedrivs även utveckling av IT-system för digital utbildning.

Dotterbolag till STR Service
STR Media och IT AB är dotterbolag till STR Service AB. Dotterbolaget fungerar som en producent av läromedel, media och digital utbildning samt utvecklar IT-system för trafikutbildning.

Bildandet av STR Media och IT innebar en förbättrad styrning och intern kostnadskontroll, till nytta för STR:s medlemmar. Ett syfte var också att STR:s bolag skulle bli effektivare och ge medlemmarna tillgång till bättre produkter och tjänster till ett förmånligt, konkurrenskraftigt pris.

STR Service AB:s dotterbolag STR Innovation AB fokuserar på utveckling och innovation för förbundet, STR:s bolag och medlemmarna.

Bolagsstyrelsen är densamma för STR Service AB, STR Media och IT AB samt STR Innovation AB. Johan Burtus är interim VD i alla tre bolagen. 


BlaGul_1000x200.jpg

STR Service AB har ansökt om utvecklingscheckar för kompetens via Tillväxtverket som medfinansieras av Europeiska unionen.