Om STR Service AB

STR Service AB ägs av STR förbund och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är placerat i Landskrona och erbjuder därifrån sina tjänster till medlemmar och kunder i hela landet. Till STR Service AB hör från och med 2021 även dotterbolaget STR Media och IT AB.
STR Service AB ansvarar för förbundets kansli med medlemsservice och stöd till förbundet och medlemsföretagen. Servicebolaget levererar produkter och tjänster för professionell förarutbildning, arrangerar fortbildning inom olika områden och arbetar med så väl opinionsbildning som omvärldsbevakning inom trafik, teknik och miljö.

Servicebolaget producerar via dotterbolaget STR Media och IT AB läromedel och digitala utbildningstjänster inom förarutbildning. Genom dotterbolaget bedrivs även utveckling av IT-system för digital utbildning.

STR Media och IT – ett dotterbolag till STR Service
STR Media och IT AB är dotterbolag till STR Service AB. Dotterbolaget fungerar som en producent av läromedel, media och digital utbildning samt utvecklar IT-system för trafikutbildning. STR Media och IT bildades vid årsskiftet 2020/21.

Bildandet av STR Media och IT innebar en förbättrad styrning och intern kostnadskontroll, till nytta för STR:s medlemmar. Ett syfte var också att STR:s bolag skulle bli effektivare och ge medlemmarna tillgång till bättre produkter och tjänster till ett förmånligt, konkurrenskraftigt pris. 

Bolagsstyrelsen är densamma för STR Service AB och STR Media och IT AB. Håkan Björklund är VD i båda bolagen och Ronny Åstrand är Media och IT-chef för dotterbolaget. En del av personalen som tidigare var anställd vid STR Service arbetar nu i STR Media och IT.