Om STR Service AB

STR Service AB ägs av STR förbund och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är placerat i Landskrona och erbjuder därifrån sina tjänster till medlemmar och kunder i hela landet. Till STR Service AB hör från och med 2021 även dotterbolaget STR Media och IT AB.

STR Service AB ansvarar för förbundets kansli med medlemsservice och stöd till förbundet och medlemsföretagen. Servicebolaget levererar produkter och tjänster för professionell förarutbildning, arrangerar fortbildning inom olika områden och arbetar med så väl opinionsbildning som omvärldsbevakning inom trafik, teknik och miljö.

Servicebolaget producerar via dotterbolaget STR Media och IT AB läromedel och digitala utbildningstjänster inom förarutbildning. Genom dotterbolaget bedrivs även utveckling av IT-system för digital utbildning.

Årets arbetsgivare 2019

Under näringslivsgalan som arrangeras av Landskrona stad utsågs STR Service AB till "Årets arbetsgivare 2019". Läs mer om utnämningen.

Årets arbetsgivare_banner 600.jpg