Historik

I januari år 1939 bildades STR, som då kallades SBR – Sveriges Bilskolors Riksförbund. Drivande i förbundsbildningen var trafikläraren och försäljaren Bertil Gustavsson i Nässjö som tyckte att den existerande förarutbildningen var planlös och dåligt utvecklad. Han började därför själv utarbeta läroplaner, skrev undervisningsmaterial och bildade bilskoleföreningar i flera län.

Ta del av STR:s historia genom det material och filmer som tagits fram i samband med olika jubileum.

 STR firar 50 år

 STR firar 70 år

 STR firar 75 år

 STR firar 80 år

 STR firar 75 år