Varför vara medlem i STR?

Som medlem i STR har du möjlighet att påverka såväl utvecklingen som trafikskolornas och andra utbildningsanordnares arbete inom förarutbildningen och i trafiksäkerhetsfrågor. Du får också många möjligheter att utbyta erfarenheter med andra utbildare i regionen och i olika STR-grupper.

Som medlem får du:
 • tillgång till viktig information på STR:s medlemssajt www.str.se/Min-sida (kräver inloggning) och via nyhetsbrev
 • tidningen Mitt i Trafiken
 • tillgång till ett stort utbud av kurser och konferenser inom olika områden – allt till självkostnadspris! www.str.se/kurser
 • delta på regionsträffar och i STR-grupper för egen utveckling
 • tillgång till en plattform för att kunna skapa ditt företags hemsida på STR:s server (gäller för företagsmedlems-nivåer)
 • tillgång till förmånliga avtal på bilar, bensin, fordon, försäkringar etc.(gäller för företagsmedlems-nivåer)
Som kund hos STR Service AB får du:
 • rabatt på läromedel producerade av STR Service AB
 • rabatt på datorprogram för understöd av verksamheten på utbildningsföretaget och it-support
 • rabatt på olika datorbaserade tjänster

Så blir du medlem i STR

Under 2018 kommer Sveriges Trafikskolors Riksförbund bli Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Den nya organisationen kommer att införas successivt. Bland annat öppnar vi upp dörren för fler potentiella medlemmar och olika medlemsnivåer. Du kan läsa mer om de olika medlemskapen nedan, ta del av förutsättningar och redan nu skicka in din medlemsansökan till oss. Känn dig välkommen in i STR!

Intressemedlem

Det här medlemskapet vänder sig bland annat till intresseorganisationer och dess personal/medlemmar, lärare och studerande på trafiklärarutbildningarna samt gymnasieskolor. Intressemedlemmar får ta del av information från STR, ges tillgång till vissa kurser och har möjlighet att delta i STR-grupper. Intressemedlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt på regions- och fullmäktigemöten samt till regionrådet. Kom ihåg att det ska finnas en tillräcklig koppling till branschen för att ansökan ska beviljas.

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift och en extra uttaxering. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige.

Årsavgiften för intresseorganisation är 1500 kr per år och 250 kr för person som ansökt om medlemskap.

Ansökningsblankett för att bli intressemedlem

Företagsmedlem

Medlemskapet riktar sig till näringsidkare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. Företagsmedlemmar får - bland mycket annat - möjlighet att delta i STR-grupper och har yttrande-, förslags- och rösträtt. De kan ta del av rabatter, bonussystem, ramavtal och kurser. De får även tillgång till STR:s reklamationsnämnd och en plattform för att skapa en egen hemsida.

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift och en extra uttaxering. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige. Årsavgiften för företagsmedlem baseras på antalet på-anmälda utbildare. För trafikövningsplatser baseras det med en avgift baserat på antalet elever.

Beräkningsmodell vid exempelvis en basmedlemsavgift på 1500 kr.

Är verksamheten vilande och inga på-anmälda lärare finns utgår basavgiften, dvs. 1500 kr, i medlemsavgift

 • Lärare 1-4 : 1500 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)
 • Lärare 5-15 : 1000 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)
 • Lärare 16- : 500 kr per utbildare (på-anmäld eller godkända av STR)

Ett företag med 6 utbildare betalar 4x1500+2x1000 kr= 8000 kr/år
Ett företag med 30 utbildare betalar 4x1500+11x1000+15x500= 24500 kr/år

Ansökningsblankett för att bli företagsmedlem
Blanketten innehåller även kundansökan hos STR Service.

Längre fram kommer företagsmedlemmar kunna ansöka om att få tillhöra en högre krav- och kvalitetsnivå som kallas Företagsmedlem Guld. Den medlemsnivån innehåller bland annat ytterligare förmåner. Vi återkommer när det är möjligt att ansöka.


Mer information om medlemsansökningarna

När du ansöker om medlemskap kommer vi att efterfråga information och ett antal dokument som vi behöver för att behandla din ansökan. Om du planerar att bli företagsmedlem (ej gymnasieskolor) kan du bland annat redan nu ordna så att du har följande tillgängligt:

 • Registreringsbevis (länk Bolagsverket)
 • Giltigt tillstånd av tillståndsgivande myndighet och/eller STR för samtliga enheter
 • En dokumenterad miljöpolicy / miljömål (minst STRs antagna)
 • Bevis om kollektivavtal / hängavtal om anställd personal finns (mer info)
 • Bevis om konsultavtal/om konsulter används (se exempel mall)
 • Passa även på att läsa de nya stadgarna för STR. Där presenteras de olika medlemskapen ytterligare och du kan även ta del av vad som förväntas av företaget/organisationen genom medlemskapet i STR. Du hittar stadgarna genom att klicka här.
Kund hos STR Service AB

Som kund hos STR Service AB får du en mängd rabatter på servicebolagets produkter och tjänster. Tänk på att du behöver ansöka om att bli kund hos servicebolaget även om du är medlem i STR. Men du behöver inte vara medlem i STR för att ansöka om att bli kund.

Ansökningsblankett för att bli kund hos STR Service AB