Varför vara medlem i STR?

Som medlem i STR har du möjlighet att påverka såväl utvecklingen som trafikskolornas och andra utbildningsanordnares arbete inom förarutbildningen och i trafiksäkerhetsfrågor. Du får också många möjligheter att utbyta erfarenheter med andra utbildare i regionen och i olika STR-grupper.

Så blir du medlem i STR

I slutet av maj 2018 övergick Sveriges Trafikskolors Riksförbund till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Den nya organisationen har öppnat upp för fler potentiella trafikutbildare som medlemmar samt olika medlemsnivåer.

Du kan läsa mer om de olika medlemskapen nedan och ta del av förutsättningar för medlemskapet. Känn dig välkommen in i STR!

Intressemedlem

Det här medlemskapet vänder sig bland annat till intresseorganisationer och dess personal/medlemmar, lärare och studerande på trafiklärarutbildningarna samt gymnasieskolor. Intressemedlemmar får ta del av information från STR, ges tillgång till vissa kurser och har möjlighet att delta i STR-grupper. Intressemedlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt på regions- och fullmäktigemöten samt till regionrådet. Kom ihåg att det ska finnas en tillräcklig koppling till branschen för att ansökan ska beviljas.

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift och en extra uttaxering. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige.

Årsavgiften för intresseorganisation är 1500 kr per år och 250 kr för person som ansökt om medlemskap.

Ansökningsblankett, intressemedlem-organisation

Ansökningsblankett, intressemedlem-person

Företagsmedlem

Medlemskapet riktar sig till näringsidkare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. Företagsmedlemmar får - bland mycket annat - möjlighet att delta i STR-grupper och har yttrande-, förslags- och rösträtt. De kan ta del av rabatter, ramavtal och kurser. De får även tillgång till STR:s reklamationsnämnd och en plattform för att skapa en egen hemsida.

Beräkning av avgifter

Medlemsavgiften till förbundet består av en årsavgift och en extra uttaxering. Avgifternas storlek fastställs för varje kalenderår av fullmäktige. Huvudregeln för årsavgiften för företagsmedlem baseras på antalet på-anmälda utbildare hos Transportstyrelsen. Medlemsavgiften faktureras från förbundet månadsvis.

Är verksamheten vilande och inga på-anmälda utbildare finns utgår basavgiften, dvs. 1500 kr, i medlemsavgift.

Beräkningsmodell vid exempelvis en basmedlemsavgift på 1500 kr.

  • Lärare 1-4 : 1500 kr per utbildare (på-anmäld hos TS eller godkända av STR)
  • Lärare 5-15 : 1000 kr per utbildare (på-anmäld hos TS eller godkända av STR)
  • Lärare 16- : 500 kr per utbildare (på-anmäld hos TS eller godkända av STR)

Ett företag med 6 utbildare betalar 4x1500+2x1000 kr= 8000 kr/år
Ett företag med 30 utbildare betalar 4x1500+11x1000+15x500= 24500 kr/år

Undantag från huvudregeln, exempel
För trafikövningsplatser kan avgiften baseras på antalet elever och beräknas med 2 kr/elev för riskutbildning 1 och 2, behörighet A+B.

Ansökningsblankett för att bli företagsmedlem
Blanketten innehåller även kundansökan hos STR Service AB.

Guldmedlem

Företagsmedlemmar kan ansöka om att få tillhöra en högre krav- och kvalitetsnivå som kallas Företagsmedlem Guld. Den medlemsnivån innehåller bland annat ytterligare förmåner för samma medlemsavgift. 

Ansökningsblankett för att bli guldmedlem