Hållbart företagande

Ett av STR:s viktigaste fokusområden är ett hållbart företagande utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och även ett socialt perspektiv. Ett hållbart företagande är grunden för att trafikutbildningsbranschen ska utvecklas, bli mer lönsam och minska sin miljöpåverkan.

För att stötta medlemmarna i sin utveckling mot ett mer hållbart företagande har STR har formulerat övergripande mål, konkreta aktiviteter samt beslutat om medlemskrav i linje med målen. Nedan listas några exempel:

  • Samtliga medlemsföretag med anställda ska ha kollektivavtal alternativt hängavtal. STR-anslutna trafikutbildare ska vara ansvarstagande arbetsgivare som månar om sina medarbetare.
  • Rekrytering av företagscoacher för att stötta medlemsföretagen på vägen mot ett mer hållbart företagande.
  • Samtliga medlemsföretag ska ha en miljöpolicy och miljömål som minst uppgår till STR:s antagna. STR, medlemsföretag, servicebolag och dotterbolag har som målsättning användningen av förnyelsebara drivmedel ska uppgå till minst 50 % år 2025, minst 70% år 2030 och ha en vision om att vara helt fria från fossil klimatpåverkan år 2050.
  • Obligatorisk medlemsutbildning som syftar till att stärka STR-medlemmar framför allt inom egenkontroll, företagsekonomi, företagsjuridik och GDPR.
  • STR:s medlemsföretag ska ha möjlighet att mäta NMI (Nöjd medarbetarindex).
  • Fokus på ramavtal för medlemsföretagen som bidrar till hållbart företagande till exempel kring bilar, elavtal och digitala tjänster.