Nolltolerans mot mutbrott

Att utsättas för mutbrott inom trafikutbildarbranschen är inte ovanligt. STR:s förbundsenkät visar att 16 procent av medlemmarna bara under det senaste året (2019) fått en förfrågan eller utsatts för mutbrott.

STR har i ett fullmäktigebeslut beslutat om att tydligt ta avstånd från detta genom att anta en principiell "Nolltolerans mot mutbrott inom STR".

På detta sätt vill vi tydligt markera för kunder, potentiella kunder och samhället i stort, att STR inte på något sätt accepterar någon form av mutbrott och uppmanar samtliga medlemmar och anställda som utsätts för detta att polisanmäla.

Rapportering av obligatoriska utbildningsmoment och YKB är en form av delegerad myndighetsuppgift, varför det finns ytterligare starka skäl att alltid polisanmäla mutbrott.

Fakta mutbrott

Mutbrott är ett brott som innebär tagande av muta. Mutbrott kan vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, erhåller ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill tillskansa sig en otillbörlig tjänst eller egendom eller handling av något slag.

Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.

Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

Om du utsätts för eller misstänker muta

Om du som medlem utsätts för eller misstänker muta - polisanmäl alltid! Om du vill ha råd och stöd kan du kontakta STR:s granskningsråd

Du kan också kontakta Institutet Mot Mutor

Läsa mer? Ladda ner broschyren Näringslivskoden