STR:s pedagogiska grundsyn

STR strävar efter att såväl förbundet centralt som medlemsföretagen arbetar utifrån en pedagogisk grundsyn som hjälper till att forma utbildningar, vars mål i förlängningen är trygga, säkra och miljömedvetna förare.

STR har tagit fram utbildningsmaterial och anordnat kurser under hela sin långa historia. Kunskap och erfarenhet har format arbetet och naturligtvis har det speglat sig i det omgivande samhällets syn på kunskap, lärande och undervisning. Därför har såväl vårt material som trafiklärarnas verklighet förändrats med åren, på samma sätt som samhället och skolan i övrigt har förändrats.

Just för att det pedagogiska arbetet inte är statiskt utan måste få utvecklas över tid, har vi i denna plan valt att blanda traditionell erfarenhet av förarutbildning med nyare forskning kring pedagogik. På så sätt hoppas vi att vi tillsammans med våra medlemsföretag lättare kan ta ett gemensamt grepp om de olika förarutbildningarna. Vi kommer också att arbeta för att denna pedagogiska grundsyn ska genomsyra trafiklärarutbildningen.

Läs mer...

STR Pedagogisk grundsyn framsida.jpg