STR:s pedagogiska grundsyn

För STR som förbund och servicebolag är denna pedagogiska grundsyn ett styrdokument i vårt arbete att jobba med effektiv och kvalitativ undervisning som leder till tänkande, trafiksäkra och miljömedvetna mobilister.

Det påverkar hur:

• vi jobbar i våra kontakter med politiker och myndigheter

• det fungerar i våra system som används av landets trafikutbildare

• vi skapar läromedel till landets körkortstagare

• vi genomför kurser och fortbildningar till landets trafikutbildare

Mer om grundsynen i STR-podden!

I nya STR-podden finns fyra avsnitt som fokuserar på den pedagogiska grundsynen. In och lyssna där poddar finns eller klicka här.


STR har tagit fram utbildningsmaterial och anordnat kurser under hela sin långa historia. Kunskap och erfarenhet har format arbetet och naturligtvis har det speglat sig i det omgivande samhällets syn på kunskap, lärande och undervisning. Därför har såväl vårt material som trafiklärarnas verklighet förändrats med åren, på samma sätt som samhället och skolan i övrigt har förändrats.

Just för att det pedagogiska arbetet inte är statiskt utan måste få utvecklas över tid, har vi i denna plan valt att blanda traditionell erfarenhet av förarutbildning med nyare forskning kring pedagogik. På så sätt hoppas vi att vi tillsammans med våra medlemsföretag lättare kan ta ett gemensamt grepp om de olika förarutbildningarna. Vi kommer också att arbeta för att denna pedagogiska grundsyn ska genomsyra trafiklärarutbildningen.

Läs mer...

pedagogiskgrundsyn_2023_cover.jpg