Enkät om trafikläraryrket - resultat

Med anledning av bristen på trafikutbildare i Sverige genomförde STR under 2021 en enkätundersökning bland nära 1000 deltagare. Syftet var att ta pulsen på branschen och få vetskap om vad trafikutbildare, dels de som arbetar i branschen och dels de som valt att lämna yrket, egentligen tycker om trafikläraryrket. Klicka vidare nedan för att se en sammanställning.

.