2021-11-18

Enkät om trafikläraryrket - så tycker de som arbetar eller har arbetat i branschen

Med anledning av bristen på trafikutbildare i Sverige genomförde STR under 2021 en enkätundersökning bland nära 1000 deltagare. Syftet var att ta pulsen på branschen och få vetskap om vad trafikutbildare, dels de som arbetar i branschen och dels de som valt att lämna yrket, egentligen tycker om trafikläraryrket.

I enkätundersökningen ställdes 24 frågor, både flervalsfrågor och öppna svarsfrågor. Undersökningen var öppen för vem som helst att delta i, vilket gör att resultatet inte är helt statistiskt säkerställt. Dock torde detta vara den mest omfattande undersökningen som gjorts bland trafiklärare på mycket länge. Totalt svarade 950 personer på enkäten och de svarande utgör därmed en dryg fjärdedel av landets aktiva trafiklärare.  Resultatet bör ge en mycket god indikation på hur tidigare och nuvarande trafikutbildare upplever att det är att arbeta i branschen.

Jag är mycket glad att så många valde att svara på vår enkät, säger Benny Gunnarsson, tf Förbundsordförande STR. Svaren ger oss ett gediget underlag och vi kommer att fortsätta arbeta med tidigare identifierade fokusfrågor, som bekämpandet av den illegala verksamheten. Med hjälp av enkätsvaren har vi också fått en mycket bra överblick över andra viktiga frågor för oss att ta tag i för att lyfta situationen för trafikutbildarna.  


Benny Gunnarsson sammanfattar och menar på att även om vissa resultat är bra kan svaren användas för att sätta upp mätbara mål inför framtiden. Han betonar också vikten av att en uppföljning görs och att det bör ske fler undersökningar framöver.

Huvudfråga.jpg

Av de 950 svarande arbetar 821 personer inom trafikutbildarbranschen, medan 129 uppger att de har lämnat branschen.

Här nedan redovisas svaren från de svarande som arbetar kvar i branschen:

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat2.jpg

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat3.jpg

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat4.jpg

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat5.jpg

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat6.jpg

Några kommentarer från de svarande:
”Man fick en klar bild av som krävs och hur det är att själv ta fram en elev till prov. Vad som krävs av mig.”

”Hade en fantastisk handledare och var på en stor trafikskola, och fick se skillnader mellan olika lärarstilar.”
” Nej. Min praktikplats gav inte så mkt tyvärr.”

Svar från de som arbetar kvar i branschen: Ja_Enkat7.jpg

Några kommentarer från de svarande:
”Socialt och trevligt jobb.”
”Om man jobbar på en trafikskola där utbildningsledare verkligen får jobba som utbildningsledare blir den kollegiala sammanhållningen oslagbar. Alla är trygga i vad som förväntas, det finns ett stöd hos de andra och man är stolt över yrket. Detta förutsätter givetvis att utbildningsledaren är seriös och har ett coachande och positivt ledarskap.”
”Det som driver mig framåt är att se eleverna utvecklas, se dom nå sitt mål, glädjen när de får sitt körkort :-).”

- Att så många som 20 % uppger att en av fördelarna är att bidra till trafiksäkerheten är både positivt och fler än jag trodde, kommenterar Benny Gunnarsson, tf Förbundsordförande STR. Att 10 % uppger utvecklingsmöjligheter som en fördel är däremot ett dåligt betyg, och något som vi därmed behöver se över. 

Svar från de som arbetar kvar i branschen: Ja_Enkat8.jpg

- Att 24 % uppger att de tror att de har lämnat branschen helt om några år får vi se som en väckarklocka och något vi behöver arbeta med, säger Benny Gunnarsson. Det är ett strävansmål att trafikutbildarna ska känna att de kan utvecklas inom sitt yrke och vi bör bli bättre på att ta hand om de som har valt att arbeta som trafikutbildare. Visst ska vi också attrahera nya trafikutbildare, men vi måste ju också ta hand om de som redan är i branschen!

Svar från de som arbetar kvar i branschen:Ja_Enkat9.jpg

Några kommentarer från de svarande:
”Arbetstiderna och flexibiliteten är dålig. Att aldrig kunna svara i telefon och vara uppbokad så långt fram att man inte ens kan få en läkartid. Vissa elever gör jobbet roligt, medan andra har motsatt effekt. De tar ut varandra.”

- Det är ju tydligt att annan lön (24 %) är den största motivatorn för att stanna i yrket. Samtidigt skiljer det bara 8 % till tid för återhämtning och det är något vi borde kunna göra något åt, konstaterar Benny Gunnarsson.

Några svar på frågan om det är något man vill skicka med i enkäten:

”Hela körkortssystemet borde göras om. Inför obligatorisk synkontroll för att få behålla ditt körkort. Samt krav på genomgång av nya trafikmärken och regler när de uppdateras. ”
”Höj status, se till att de som ska lära ut verkligen kan nå människor.”
”För pressat schema, knappt tid till att gå på toaletten. Väldigt dåligt avtal, svagt fack, men framför allt extremt hög stress! Bortser vi från det negativa så älskar jag yrket! Jag är född pedagog o trafiklärare på bil o mc men stressen tog kål på mig tyvärr..”

”Nackdelen med det här jobbet är arbetstiderna och den låga inkomstnivån gör att man tappar lusten efter några år.”

”Många kunder tror att vi beslutar om körkort och försöker via olika hot nå fram till prov / hyra bil.”

Här nedan redovisas svaren från de som har lämnat branschen:

Nej_Enkat_1.jpg

- Lönen är en stor del, men vi kan ju också se att till exempel fler karriärmöjligheter hade kunnat fått de som lämnat att stanna kvar i yrket. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara på kompetensen och uppmuntra till att göra karriär på den befintliga arbetsplatsen så att man inte behöver sluta för att göra karriär, säger Benny Gunnarsson. 

Svar från de som har lämnat branschen: Nej_Enkat_2.jpg

Svar från de som har lämnat branschen: Nej_Enkat_3.jpg

Några öppna svar:
”För sen praktik, den borde varit mycket tidigare i utbildningen för att skapa förståelse för yrket och vart fokus bör ligga under resterande kurser. Upplevde också utbildningen som ineffektiv, det borde inte klassas som heltidsstudier i den takt som utbildningen var.”

”Vi fick bra träning i skolan med att övningsköra med gymnasieelever. När vi kom ut på Lia hade man mer kött på benen och kunde ta till sig sätt att individanpassad utbildningen.”

”Jag är uppväxt i branschen så kunde mer än de flesta när jag började. Men märkte att många inte förstod innebörden och omfattningen i yrket innan de började. Allt egen ansvar det innebär.”

Svar från de som har lämnat branschen: Nej_Enkat_4.jpg

- Ibland får man uppfattningen att det inte finns bra LIA, men svaren visar på att både trafiklärarutbildningarna och LIA upplevs som bra, säger Benny Gunnarsson.