EcoDriving

Vad är EcoDriving

EcoDriving är en utbildning som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving innehåller energibesparing och vad som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Om EcoDriving

EcoDriving startade i Sverige redan 1998. Utbildningen utarbetades i samarbete med företag och myndigheter i Finland och har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR med stöd av Vägverket (nu Trafikverket) och Energimyndigheten. Sedan dess har det skett en enorm utveckling av koncept och arbetssätt och nu kan vi med stolthet se att vi skapade ett starkt varumärke i EcoDriving.

Antalet genomförda utbildningar var som högst 2007 - vilket för övrigt var samma år som ett miljöanpassat körsätt kom in som en del i körkortsutbildningen för behörighet B, både teoretiskt och praktiskt.

Idag ingår ett miljöanpassat körsätt i körkortsutbildningen. Det innebär att alla får lära sig att köra på ett sparsamt sätt oavsett vilken behörighet man utbildar sig till.

Vid uppkörningen ställs krav på att körsättet är miljöanpassat. Kunskap om miljö och trafikens negativa miljöpåverkan ingår som en obligatorisk del av teoriprovet.

Vem passar utbildningen för?

Vi har utbildningspaket för olika typer av fordon: EcoDriving för personbil, Heavy EcoDriving för buss/lastbil samt Working EcoDriving för arbetsmaskiner.

EcoDriving vänder sig såväl till privatpersoner som till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam och miljövänligare körning. Konceptet används av trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Hur mycket kan jag spara?

Hur stor besparing du kan göra genom att gå EcoDriving-utbildningen beror mycket på hur du kört innan, men genom ett förändrat körsätt kan du ofta minska drivmedelsförbrukningen med 10 %. Genom att köra miljöanpassat sparar du in pengar på bland annat lägre drivmedelsförbrukning och mindre slitage på däck och fordon, plus att du gör miljön en tjänst genom lägre utsläpp av koldioxid och andra ämnen som påverkar hälsa och miljö.