Organisation

Regioner och verksamhet

STR förbund är geografiskt indelat i sju regioner. Verksamheten leds av en förbundsstyrelse som består av valda representanter från de sju regionerna. Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige med 14 valda ledamöter från regionerna. För medlemmarnas service och för försäljning av utbildningsmaterial samt tjänster finns servicebolaget STR Service AB med tillhörande dotterbolag STR Media och IT AB.

Medlemskap

STR består av anslutna företag, organisationer och personer. Varje antagen medlem väljer att tillhöra en av förbundets sju regioner. Det finns olika medlemskap i STR beroende på servicenivå och typ av företag. De medlemskap som erbjuds är:

  • Företagsmedlem
  • Hedersmedlem
  • Intressemedlem

Läs mer om de olika medlemskapen i STR och vad de innebär.