Organisation

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en organisation för näringsidkare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. STR är också en organisation för trafiklärarutbildningar, intresseorganisationer inom trafik- och förarutbildning och för personer med koppling till dessa verksamheter. 

Förbundets ändamål är att verka för en god utbildning inom all väg- och terrängtrafik och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Regioner och verksamhet

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen som består av representanter från de sju regionerna. Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige. För medlemmarnas service och för försäljning av utbildningsmaterial samt tjänster finns servicebolaget STR Service AB.

Medlemskap

STR består av anslutna företag, organisationer och personer. Varje antagen medlem väljer att tillhöra en av förbundets sju regioner. Det finns olika medlemskap i STR beroende på servicenivå och typ av företag. De medlemskap som erbjuds är:

  • Företagsmedlem
  • Hedersmedlem
  • Intressemedlem

Läs mer om de olika medlemskapen i STR och vad de innebär.