Trafikläraryrket

Det finns många skäl till att arbeta som trafiklärare:
  • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god, och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.
  • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att anpassa utbildningen till varje individs unika förutsättningar.
  • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet, och att påverka blivande förare i en positiv riktning.
  • Du har ett både bildligt och bokstavligt rörligt arbete. Ingen dag är den andra lik.
  • Du får möjlighet att arbeta med människor.
  • Du får ett av de säkraste jobben "på väg".
  • Du ser ett konkret resultat av ditt arbete.
  • Du får dela elevernas glädje efter godkänt förarprov och ibland stötta elever som underkänts.
  • Du får ett brett kontaktnät.