Remissvar

STR är remissinstans främst i frågor som rör trafiksäkerhet och förarutbildning. På denna sida samlas STR:s svar.

2024
Regeringskansliet - PM Automatiserad körning_I2023_02996
Transportstyrelsen - Omremiss Mediciniska krav -TSF 2020-99
Infrastrukturdepartementet_Uppdrag_modernare_YKB_TSG_2022_8327

2023

Transportstyrelsen - Syntest - TSF 2020-99
Transportstyrelsen - Vägmärken  - TSF 2023-38
Transportstyrelsen - Avgifter - TSF 2023-63
Regeringskansliet - Fjärde körkortsdirektivet_LI202301973
Transportstyrelsen - ID-handling - TSF 2022-156
Transportstyrelsen - Omremiss YKB_TSF 2022–9
Infrastrukturdepartementet - A-traktor - I2020_01967
2022
Infrastrukturdepartementet - EU mobilitet - I202103357
Regeringskansliet - Skärpta straff - Ju20210421
Infrastrukturdepartementet - El Drivmedel - TSG 2020-11409
Regeringskansliet - Drivmedelskostnader - I2022_00901
Transportstyrelsen - Föreskrifter- Övningskörning - TSFS_2010.81_TSF_2022_6
Transportstyrelsen - Avgifter - TSF 2022-44
Infrastrukturdepartementet - Avstängning prov - I202201476
Transportstyrelsen - Föreskrifter Förarprov - TSF 2019-210 
Transportstyrelsen - YKB - TSF 2022-9 
2021
Infrastrukturdepartementet - Geostaket_I2020_02858
Transportstyrelsen - Avgifter
Transportstyrelsen - Medicinska krav
Infrastrukturdepartementet - CSN utvidgning
Infrastrukturdepartementet - Giltighetstid_YKB
Infrastrukturdepartementet - Vattenskoter_forarbevis
Infrastrukturdepartementet - Infrastrukturplan I2020/02739
Infrastrukturdepartementet - Förslag till åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet (I2020/02448)
2020

Justitiedepartementet - Trafikbrott - Sjöfylleri (Ds 2019:22) (Ju2019/03808/L5)
Transportstyrelsen - Föreskrifter - Förarprov - Körkortets utformning och innehåll_TSFS_2019-210
Infrastrukturdepartementet - YKB_I2020_01230
Transportstyrelsen - Föreskrifter om förarprov (TSF 2020-101)
Transportstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter för yrkesförarkompetens_2019_142 

2019

Regeringskansliet - Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU (N2019/00519/MRT)
Transportstyrelsen - Förslag på ändring i Körkortsdirektivet (2006/126 / EG)
Transportstyrelsen - Remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter  (TSF 2019 - 72)
Infrastrukturdepartementet - Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (I2019/00725/TM)
Näringsdepartementet - Genomförande av ändring av yrkesförardirektivet (I2019/02394/TM)
Transportstyrelsen - Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om förarprov, gemensamma bestämmelser (TSF 2019-85)

 

Tidigare år finner du i arkivet i menyn.