Styrdokument

STR är ett stort förbund med många aktörer inom olika delar av branschen. För att få samsyn inom olika områden arbetar förbundet bland annat fram gemensamma styrdokument, policys och praxis som tillsammans representerar STR:s värdegrund. Exempel på dessa finns i länkarna nedan.