Statistik

STR bevakar, sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik som berör förarutbildning, körkort, trafiksäkerhet och trafikskolebranschen. Informationen kommer primärt från olika myndigheter och forskningsorgan men hämtas även från företag och organisationer. Viss statistik kan vara tillgänglig endast för STR-medlemmar. Statistiken görs tillgänglig som antingen PDF, PowerPoint och vissa fall som en bild.

Saknar du någon statistik, eller har frågor kring detta, vänligen kontakta STR.

Internationellt

Körkortskostnader i Europa - 2009
Trafiksäkerhet i Europa - 2008

Körkortsprov - B

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket, totalt samt kvinnor och män - 2000-2020
Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat - 2000-2020
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt kvinnor och män - 2000-2020
Andel godkända körprov B inkl omprov, riket totalt samt trafikskola och privat - 2000-2020

Andel godkända kunskapsprov B inkl omprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020
Andel godkända kunskapsprov B, förstagångsprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020

Andel godkända körprov  B inkl omprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020
Andel godkända körprov  B, förstagångsprov, riket totalt samt uppdelat per stationsort - 2020
  
Antal genomförda kunskapsprov - B: riket, totalt, kvinnor/män, privat/trafikskola - 2000-2020
Antal genomförda körprov - B: riket, totalt, kvinnor/män, privat/trafikskola - 2000-2020

Trafikverket - Bokningsstatus, lediga provtider A och B
Trafikverket - Frågor och svar om förarprov
Snittantal prov (förstagångsprov och omprov) per godkänt prov mellan 2004-2013

Anmälningsväg till kunskapsprov - totalt (förstagångsprov om omprov) - 2000-2020
Anmälningsväg till körprov - totalt (förstagångsprov och omprov) - 2000-2020

Körkortsprov - AM och A

Utfärdade A-körkort_2010-2018
Anmälningsväg_A-Kunskapsprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Anmälningsväg_A-Körprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_Kunskapsprov_totalt_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_A1_A2_Körprov_privat-tsk_2013-2018
Provresultat_A_Körprov_privat-tsk_2013-2018
Anmälningsväg_AM_privat_tsk_2013-2018
Provresultat_AM_privat-tsk_2013-2018

Körkortstagande

Körkorts- och handledartillstånd och godkända körprov B - 2002-2020
Andel respektive antal  körkortsinnehavare - samtliga behörigheter - 1980-2012
Körkortstagande, 18-24 år, antal och procent - 1989-2015
Prognos antalet 18-åringar

Olyckor

Fakta, statistik om alkohol, droger i trafiken (skolmaterial från Trafikverket)
Olycksstatistik A, AM, B - 2000-2020
Övningskörningsolyckor 2003-2013, privat resp trafikskola, samt kommentarer
AM-olyckor före och efter AM-körkortets införande 2009
Mc-singelolyckor
Moped - mc - allvarligt skadade
Olycksstatistik mc - platstyp
Viltolyckor
Dödade i vägtrafikolyckor i norden 1950-2012

Övningskörning

Bilisters övningskörning i trafikskola och privat

Trafiklärarbehov

Totalt antal vakanta platser - alla behörigheter_2018-2017.ppsx
Totalt antal vakanta platser - alla behörigheter-regionvis_2018-2017.ppsx
AF-Totalt antal vakanta platser-alla behörigheter-länsvis_2018-2017.ppsx