Arbetet, lagar och löner

Enligt avtal mellan Unionen och BA, Biltrafikens Arbetsgivareförbund ligger ingångslönen per 1 maj 2022 ligger på 24 371 kr per månad. Individuell lönesättning är idag vanligt förekommande.

Trafikläraryrket är intensivt och händelserikt. Trafiklärarens arbetstider anpassas till när eleverna har möjlighet att ta körlektioner samt komma på teorilektioner, introduktions- och riskutbildningar. 

Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även kring fortbildning. Du kan dessutom gå vidare och arbeta i gymnasiet, bli utbildningsledare eller kanske själv driva egen trafikskola.

Trafiklärarens arbete är omgärdat av flera lagar och förordningar. Exempel på dessa är Körkortslagen, KKL, och Körkortsförordningen, KKF. De mest centrala dokumenten är trafikskolans undervisningsplan, som bygger på Transportstyrelsens kursplan för körkort, samt varje elevs utbildningskort. Ett väl ifyllt utbildningskort är A och O för en välstrukturerad och fungerande utbildning.