Arbetet, lagar och löner

En trafiklärares lön regleras enligt avtal mellan Unionen och BA, Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Dock blir individuell lönesättning allt vanligare.

Trafikläraryrket är intensivt och händelserikt. Som nybliven trafiklärare kan man tidvis uppleva det som stressigt. Man är "styrd" av klockan och måste passa tiden för kommande lektion, man har oftast korta pauser på fem minuter mellan lektionerna och man kan inte påverka den omgivande trafiken.

Trafiklärarens arbetstider anpassas till när eleverna har möjlighet att ta körlektioner samt komma på teorilektioner, introduktions- och riskutbildningar. Arbetsdagarna kan bli långa.

Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även kring fortbildning inom till exempel EcoDriving. Du kan dessutom gå vidare och arbeta i gymnasiet, bli utbildningsledare eller kanske själv driva egen trafikskola.

Trafiklärarens arbete är omgärdat av flera lagar och förordningar. Exempel på dessa är Körkortslagen, KKL, och Körkortsförordningen, KKF. De mest centrala dokumenten är trafikskolans undervisningsplan, som bygger på Transportstyrelsens kursplan för körkort, samt varje elevs utbildningskort. Ett väl ifyllt utbildningskort är A och O för en välstrukturerad och fungerande utbildning.