Missa inte att hämta ut ditt YKB!

Från den 10 september 2016 krävs yrkeskompetensbevis (YKB) för godstransporter inom hela EES.

De allra flesta som utbildar sig till lastbilsförare eller bussförare idag går den nödvändiga grundutbildningen för YKB samtidigt. De förare som redan har körkort för lastbil eller buss behöver gå en fortbildningskurs på 35 timmar vart femte år för att få sitt YKB-bevis. Utbildningen består av fem delkurser som man kan gå sammanhängande under en vecka eller dela upp på olika tillfällen.

Både föraren och arbetsgivaren har ett ansvar

Ansvaret för att reglerna följs delas av arbetsgivare och förare. Förare som utför transporter utan att ha med sitt YKB-bevis riskerar att dömas till böter, och samma gäller för arbetsgivare som anlitar förare som inte har rätt att utföra gods- eller persontransporter.

Utredaren är nöjd med utvecklingen:
– Vi har haft ett bra samarbete med branschen och arbetat för att nå ut till de förare som berörs av reglerna. Jag har nåtts av få signaler om förare eller företag, som har varit ovetande om reglerna. Jag vågar dra slutsatsen att vi har nått ut till merparten av dem som är berörda, säger utredare Ted Montaigne.

Fakta YKB

Kravet på yrkeskompetensbevis, YKB, vid godstransporter gäller inom hela EES-området. Transportstyrelsen har ingen möjlighet att bevilja några undantag från reglerna. Läs mer om yrkesförarkompetens.