Förarutbildning

"Om jag fick leva om mitt liv, skulle jag bli trafiklärare". Ja, många trafiklärare uttrycker sig faktiskt så positivt om sitt yrke! Det som ofta upplevs som positivt är bland annat möjligheten att arbeta med människor i en lärande situation och att få dela elevernas glädje.

Dagens förarutbildningssystem innehåller en del brister. Sverige har exempelvis ett av Europas mest oreglerade förarutbildningssystem. Detta leder många gånger till att elever chansar när de gör kunskaps- och körprovet i stället för att satsa på en gedigen utbildning. Naturligtvis leder detta till en rad negativa och frustrerande konsekvenser inte bara för eleven själv utan också för trafiklärare och förarprövare.

Då och då möts man som trafiklärare av påståendet att körkortet blivit väldigt dyrt. En av de främsta anledningarna till att körkortet uppfattas som dyrt kan nog vara att förarutbildning år 1997 belades med full moms, det vill säga 25 procent. Momsökningen ledde till att lektionspriset i praktiken blev ungefär 20 procent högre över en natt.

Om man väljer att jämföra vad ett körkort kostar idag med vad det kostade på 60-talet så upptäcker man att prisläget är det samma, trots att utbildningen blivit mer omfattande och krävande i takt med att trafiken ökat.