Om STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en organisation för trafikutbildningsföretag som bedriver yrkesmässig förarutbildning. 

STR har cirka 750 medlemsföretag som sysselsätter runt 3000 trafiklärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Detta resulterar sammanlagt i förarutbildning för cirka 185 000 personer samt fortbildning för cirka 50 000 personer per år.

Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

Förbundets verksamhet

Förbundets huvudsakliga uppgifter är att verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet. STR företräder medlemmar vid konferenser, uppvaktningar och debattprogram samt deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och kommer med förslag till förbättringar.

STR:s omvärldsbevakning är omfattande och sker i ett nära samarbete med medlemsföretagen. Stora resurser läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. STR är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet att påverka arbetet för ökad trafiksäkerhet.

STR är partner till 2030-sekretariatet och en del i arbetet för regeringens klimatmål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. STR utvecklar och satsar även sedan 1998 på EcoDriving för personbil och senare även för tunga fordon, arbetsmaskiner samt tåg och har utbildat ca 70 000 förare.
Ett nytt affärsområde är STR YKB (Yrkeskompetensbevis), fortbildning av yrkeschaufförer.

I verksamhetsberättelsen finns berättat hur STR och STR Service AB har arbetat under året och vad som skall komma under nästa år. Verksamhetsberättelsen uppdateras varje år under våren.

Verksamhetspresentation med utdrag från årsredovisning 2020

strverksamhetspres2020.jpg
STR Service AB

STR Service AB ägs av STR förbund och fungerar som ett servicebolag. STR Service AB ansvarar för förbundets kansli med medlemsservice och stöd till förbundet och medlemsföretagen. Bolaget levererar även produkter och tjänster för professionell förarutbildning samt arrangerar fortbildning. Läs mer här.

STR Media och IT AB

STR Media och IT AB är ett dotterbolag till STR Service AB. Bolaget fungerar som en producent av läromedel, digital utbildning och media samt tillhandahåller, utvecklar och uppdaterar IT-system för lagring. Läs mer här.