Om STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en organisation för företag som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. 

STR:s medlemsföretag bedriver drygt 700 utbildningsverksamheter över landet som sysselsätter nästan 3 000 lärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Varje år utbildar man drygt 100 000 körkortstagare och 10 000 yrkesförare.

Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

Förbundets verksamhet

Förbundets huvudsakliga uppgifter, i enlighet med stadgarna, är att verka för en god trafikant- och förarutbildning samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frågor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yrkeskunnande, saklighet och goda argument bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet. Vi representerar STR-anslutna utbildningsföretag vid konferenser, uppvaktningar och debattprogram samt deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar och framlägger förslag till förbättringar. Vår omvärldsbevakning är omfattande och sker i ett nära samarbete med medlemsföretagen. Stora resurser läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. STR är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet till påverkan arbetet för ökad trafiksäkerhet.

STR utvecklar och satsar även sedan ca 10 år på EcoDriving för personbil, tunga fordon, arbetsmaskiner samt tåg och har utbildat ca 70 000 förare. Ett nytt affärsområde är STR YKB (Yrkeskompetensbevis), fortbildning av yrkeschaufförer.

I verksamhetsberättelsen finns berättat hur STR och STR Service AB har arbetat under året och vad som skall komma under nästa år. Verksamhetsberättelsen uppdateras varje år under våren.

Verksamhetspresentation med utdrag från årsredovisning 2017STR Service AB

STR Service AB ägs av STR och fungerar som ett servicebolag för medlemsföretagen. Det är dessutom ett läromedelsförlag med egen produktion av läromedel inom förarutbildningsområdet, IT-stöd för medlemmar och kursverksamhet. Läs mer...