Detta är STR

STR i siffror

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en branschorganisation som representerar cirka 80 procent av landets trafikskolor.

STR organiserar omkring 800 utbildningsverksamheter, av olika storlekar, som bedriver yrkesmässig förarutbildning och sysselsätter runt 3 000 trafiklärare.

Varje år utbildar våra medlemsföretag över 200 000 personer inom alla olika behörigheter och transportslag – förare som du sedan möter i trafiken.

 

Detta är STR_trafikskola_trafiklarare_400x500.jpg

STR Förbund

En stor och viktig del av förbundets verksamhet är att verka för en kvalitativ utbildning som leder till trygga, säkra och miljömedvetna förare. STR ska också stötta medlemmarna på resan till ett mer hållbart företagande och framtidens förarutbildning.

Några exempel på vad STR gör:

  • Driver opinions- och påverkansarbete kring frågor som är viktiga för branschen.
  • Har dialog med myndigheter och svarar på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildningsområdet.
  • Tar initiativ att förändra och utveckla pedagogik och utbildningsmaterial.
  • Stöttar medlemsföretagen i att utveckla verksamheten mot en mer hållbar inriktning utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
  • Representerar STR-anslutna utbildningsföretag i olika sammanhang och deltar i utredningar och arbetsgrupper där vi diskuterar utveckling med koppling till branschen.
  • Omvärldsbevakar för att veta vad som är på gång och vad som berör vår bransch och kunna agera därefter.
  • Samarbetar med en mängd organisationer och projekt inom Sverige och Europa och får på det sättet en möjlighet att påverka arbetet för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

 

STR har tagit fram ett program för bättre trafikkunskaper, en utbildningsbransch i utveckling och tryggare och mer klimatsmart trafik. Programmet sammanfattar ett antal av de olika frågor som STR identifierat som områden där reformer och nytänkande kan förenkla, förbättra och förstärka den professionella trafikutbildningen. 

 

STR Service AB ägs av STR förbund och fungerar som ett servicebolag. STR Service AB ansvarar för förbundets kansli med medlemsservice och stöd till förbundet och medlemsföretagen. Bolaget levererar även produkter och tjänster för professionell förarutbildning samt arrangerar fortbildning.

Läs mer

STR Media och IT AB är ett dotterbolag till STR Service AB. Bolaget fungerar som en producent av läromedel, digital utbildning och media samt tillhandahåller, utvecklar och uppdaterar IT-system för lagring.

Läs mer

STR Innovation AB är ett dotterbolag till STR Service AB. Bolag med fokus på utveckling och innovation för förbundet, STR:s bolag och medlemmarna.

I verksamhetsberättelsen finns berättat hur STR och STR Service AB har arbetat under året och vad som är aktuellt under nästa år. Verksamhetsberättelsen uppdateras varje år under våren.

Länk: Verksamhetspresentation med utdrag från årsredovisning 2023