Nollvisionen - Zhero

STR:s övergripande mål är en god trafiksäkerhet och att bidra till möjliggörandet av Nollvisionen. Varje dag erbjuder STR:s medlemmar professionell förarutbildning till en stor del av Sveriges körkortstagare - med målet att de ska bli säkra och medvetna förare i trafiken.

Tillsammans är vi Zhero – på väg mot Nollvisionen

För att lyfta och ytterligare öka kunskapen kring Nollvisionen har Trafikverket, med stöd av STR och en rad andra aktörer, lanserat satsningen Zhero. Satsningen är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att synliggöra och lyfta frågan bland medborgare och trafikanter för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer. En förflyttning till ett mer trafiksäkert beteende ger många fler hållbarhetsvinster, som exempelvis luftkvalitet, buller och minskat klimatutsläpp.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuserar vi på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Fakta om Zhero

Aktörer inom Zhero
Trafikverket, STR, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborg stad, MHF, NTF, Polisen, Safer, Stockholm stad och Transportstyrelsen.

Om konceptet Zhero
Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Mer information hittar du på www.zhero.se >>