Fullmäktige

Fullmäktige är STR:s högsta beslutande organ och består av två representanter från varje region, totalt 14 ledamöter.

Fullmäktige består av:

Madelene Tunell, Region Norr
Micael Cermenius, Region Norr
Helen Lindh, Region Mitt
Nicklas Flodberg, Region Mitt
Sofia Samuelsson, Region Tvärs
Alexandra Larsson, Region Tvärs
Nadja Vigert, Region Stockholm
Peter Samuelsson, Region Stockholm
Evelina Nejdemo, Region Öst
Kajsa Rohlén, Region Öst
Kjell Glans, Region Väst
Fredrik Wessberg, Region Väst
Niklas Lundh, Region Syd
Markus Andersson, Region Syd

En gång om året håller STR sitt riksmöte. Riksmötet är i första hand ett formellt möte där fullmäktige diskuterar, beslutar om motioner och tillsätter förtroendevalda.

Förutom riksmötet kan fullmäktige kallas till ytterligare möte under året. Alla STR-medlemmar bjuds in och är välkomna att delta på fullmäktigemöten.