Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje regionråd samt en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen

Från vänster:
Peter Edman
, Region Väst
Mikael Sjöström, Region Syd
Helen Melchersson
, Region Öst
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, Region Stockholm
Maria Stenman,
Region Norr, vice ordförande
Lars Anderzon
, Region Mitt
Sofia Samuelsson
, Region Tvärs
Benny Gunnarsson, förbundsordförandeFullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år. Vart tredje år väljs en förbundsordförande.