Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje regionråd samt en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen:

Mattias Glemfors, förbundsordförande
Benny Gunnarsson, t.f förbundsordförande
Maria Stenman, Region Norr, vice ordförande
Lars Anderzon, Region Mitt
Mattias Jansson, Region Tvärs
Jeanette Jedbäck Hindenburg, Region Stockholm
Helen Melchersson, Region Öst
Peter Edman, Region Väst
Mikael Sjöström, Region Syd

Fullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år. Vart tredje år väljs en förbundsordförande.