Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje regionråd samt en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen:

Mattias Glemfors, förbundsordförande
Benny Gunnarsson, Region Öst, vice förbundsordförande
Maria Stenman, Region Norr
Lars Anderzon, Region Mitt
Mattias Jansson, Region Tvärs
Jeanette Jedbäck Hindenburg, Region Stockholm
Peter Edman, Region Väst
Mikael Sjöström, Region Syd

Fullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år då även förbundsordförande väljs.