Förbundsstyrelsen

STR:s förbundsstyrelsen består av en ledamot från varje regionråd samt en förbundsordförande. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och leder förbundets verksamhet i enlighet med STR:s stadgar.

Förbundsstyrelsen

Från vänster, övre raden:
Maria Stenman
, tf ordförande
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, Region Stockholm, vice ordförande
Peter Edman
, Region Väst
Helen Melchersson, Region Öst

Från vänster, nedre raden:
Mikael Sjöström, Region Syd
Sofia Samuelsson, Region Tvärs
Helen Lindh, Region Mitt
Susanne Bertilsson, Region Norr

Fullmäktige utser formellt förbundsstyrelsen vid riksmötet varje år. Var tredje år väljs en förbundsordförande.