Regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen. En av ledamöterna i regionrådet väljs av medlemmarna varje år och mandattiden är tre år.

 

Karta över regionerna

Region Norr

STR Region Norr
Maria Stenman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Micael Cermenius, ledamot
Madelene Tunell, ledamot

Patric Persson, suppleant
Ann-Christin Tiger, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via norr@str.se

Region Mitt

STR Region Mitt
Lars Anderzon, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Helen Lindh, ledamot
Nicklas Flodberg, ledamot

Maria Selling, suppleant
Erika Svensk, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via mitt@str.se

Region Tvärs


Mattias Jansson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Sofia Samuelsson, ledamot
Alexandra Larsson, ledamot

Sebastian Grimhäll, suppleant
Anders Persson, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via tvars@str.se

Region Stockholm

regionstockholm_ny.jpg
Jeanette Jedbäck Hindenburg, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Nadja Vigert, ledamot
Peter Samuelsson
, ledamot

Rolf Jedbäck
, suppleant
Alex Oliviera, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via stockholm@str.se

Region Öst

regionost.jpg
Helen Melchersson, ledamot i förbundsstyrelsen och i regionen
Kajsa Rohlén, ledamot
Evelina Nejdemo, ledamot (ej med på bild)

Frida Jernström, suppleant
Andreas Nyman, suppleant 

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via ost@str.se

Region Väst

regionvast.jpg
Kjell Glans, ledamot
Fredrik Andersson, ledamot
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Johan Alfvén, suppleant
Åsa Oresten, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via vast@str.se

Region Syd

STR Region Syd
Niklas Lundh, ledamot
Markus Andersson, ledamot
Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Jörgen Rodian, suppleant
Simon Andersson, suppleant

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via syd@str.se