Regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen. En av ledamöterna i regionrådet väljs av medlemmarna varje år och mandattiden är tre år, www.str.se/val

 

Karta över regionerna

Region Norr

STR Region Norr
Maria Stenman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Micael Cermenius, ledamot
Madelene Tunell, ledamot

Anders Näslund, suppleant
Peter Lövgren, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Norr

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via norr@str.se

Region Mitt

STR Region Mitt
Lars Anderzon, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Helen Lindh, ledamot
Nicklas Flodberg, ledamot

Erika Svensk, suppleant
Henrik Carlsson, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Mitt.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via mitt@str.se

Region Tvärs

 

Bild saknas


Mattias Jansson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Sofia Samuelsson, ledamot
Alexandra Larsson, ledamot

Vakant, suppleant
Vakant, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Tvärs.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via tvars@str.se

Region Stockholm

regionstockholm_ny.jpg
Jeanette Jedbäck Hindenburg, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Nadja Vigert, ledamot
Peter Samuelsson
, ledamot

Rolf Jedbäck
, suppleant
Kevin Ayaz, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Stockholm.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via stockholm@str.se

Region Öst

regionost.jpg
Helen Melchersson, ledamot
Benny Gunnarsson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Kajsa Rohlén, ledamot

Andreas Nyman, suppleant
Vakant, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Öst.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via ost@str.se

Region Väst

regionvast.jpg
Kjell Glans, ledamot
Fredrik Andersson, ledamot
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Johan Wiberg, suppleant
Jerry Olsén, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Väst.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via vast@str.se

Region Syd

STR Region Syd
Niklas Lundh, ledamot
Jörgen Rodian, ledamot
Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Maria Ribbnäs, suppleant
Pernilla Hjalmarsson, suppleant

Här kan du se en kort presentationsfilm av regionrådet i Region Syd.

Här kan du gå till regionens sida på plattformen Möts & Lär

Om du vill kontakta regionrådet når du dem enklast via syd@str.se