STR:s regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen. En av ledamöterna i regionrådet väljs av medlemmarna varje år och mandattiden är tre år.

0178_070.jpg

Region Norr

Maria Stenman_norr.jpg 
Från vänster till höger:
Maria Stenman
, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Patric Persson, ledamot 
Susanne Bertilsson, ledamot - ersätter Micael Cermenius fram till riksmötet

Ann-Christin Tiger, suppleant
Fredrik Holmström, suppleant (tillträder vid riksmötet)

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via norr@str.se

Region Mitt

regionmitt_larz_2022.jpg regionmitt_helen_2022.jpg regionmitt_marina_2022.jpg

Från vänster till höger:
Lars Anderzon
, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Helen Lindh, ledamot
Marina Eriksson, ledamot

Erika Svensk, suppleant
Thérese Nilsson, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via mitt@str.se

Region Tvärs

STR Region Norr

Från vänster till höger:
Alexandra Larsson, ledamot
Mattias Jansson, ledamot
Sofia Samuelsson,
sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Jonas Jansén, suppleant
Anders Persson, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via tvars@str.se

Region Stockholm

STR Region Norr

Från vänster till höger:
Peter Samuelsson
, ledamot
Jeanette Jedbäck Hindenburg
, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Nadja Vigert, ledamot

Rolf Jedbäck
, suppleant
Sebastian Grimhäll, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via stockholm@str.se

Region Öst

STR Region Norr

Från vänster till höger:
Evelina Nejdemo,
ledamot 
Kajsa Rohlén, 
ledamot
Helen Melchersson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Frida Jernström, suppleant
Andreas Nyman, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via ost@str.se

Region Väst

regionvast_kjell_2022.jpg regionvast_fredrik_2022.jpg regionvast_peter_2022.jpg

Från vänster till höger:
Kjell Glans
, ledamot
Fredrik Wessberg, ledamot
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Johan Alfvén, suppleant
Åsa Oresten, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via vast@str.se

Region Syd

regionsyd_niklas_2022.jpg regionsyd_markus_2022.jpg regionsyd_mikael_2022.jpg

Från vänster till höger:
Niklas Lundh
, ledamot
Markus Andersson, ledamot
Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Jörgen Rodian, suppleant
Maria Nordbergh, suppleant - vikarierar för Markus Andersson

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via syd@str.se