STR:s regioner

STR är geografiskt indelat i sju regioner. Varje region leds av ett regionråd med normalt tre ledamöter och två suppleanter. En av ledamöterna är sammankallande för regionrådet och representerar regionen i förbundsstyrelsen. En av ledamöterna i regionrådet väljs av medlemmarna varje år och mandattiden är tre år.

0178_070.jpg

Region Norr

Maria Stenman_norr.jpg Micael Cermenius_norr.jpg
Maria Stenman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Micael Cermenius, ledamot
Patric Persson, ledamot (saknas på bilden)

Susanne Bertilsson, suppleant
Ann-Christin Tiger
, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via norr@str.se

Region Mitt

regionmitt_larz_2022.jpg regionmitt_helen_2022.jpg Marina Eriksson, region Mitt_str.jpg

Lars Anderzon, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Helen Lindh, ledamot
Marina Eriksson, ledamot

Erika Svensk, suppleant
Vakant, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via mitt@str.se

Region Tvärs

STR Region Norr

Sofia Samuelsson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Mattias Jansson, ledamot
Alexandra Larsson, ledamot

Sebastian Grimhäll, suppleant
Vakant, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via tvars@str.se

Region Stockholm

STR Region Norr

Jeanette Jedbäck Hindenburg, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen
Nadja Vigert, ledamot
Peter Samuelsson
, ledamot

Rolf Jedbäck
, suppleant
Alex Oliviera, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via stockholm@str.se

Region Öst

STR Region Norr

Evelina Nejdemo, ledamot 
Kajsa Rohlén, 
ledamot
Helen Melchersson, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Frida Jernström, suppleant
Andreas Nyman, suppleant 

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via ost@str.se

Region Väst

regionvast_kjell_2022.jpg regionvast_fredrik_2022.jpg regionvast_peter_2022.jpg

Kjell Glans, ledamot
Fredrik Wessberg, ledamot
Peter Edman, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Johan Alfvén, suppleant
Åsa Oresten, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via vast@str.se

Region Syd

regionsyd_niklas_2022.jpg regionsyd_markus_2022.jpg regionsyd_mikael_2022.jpg

Niklas Lundh, ledamot
Markus Andersson, ledamot
Mikael Sjöström, sammankallande och ledamot i förbundsstyrelsen

Jörgen Rodian, suppleant
Maria Nordbergh, suppleant

Regionens sida på plattformen Möts & Lär

Kontakta regionrådet via syd@str.se