Revisorer

STR:s räkenskaper och övriga verksamhet granskas av tre revisorer, av vilka två är förtroendevalda och en är auktoriserad.

Revisorer

Jan Svensson, förtroendevald ordinarie, Uddevalla
Maria Berndtsson, förtroendevald ordinarie , Ängelholm
Anders Ringqvist, förtroendevald suppleant, Jönköping
KPMG, auktoriserad

Om du vill kontakta revisorerna når du dem enklast via revisorer@str.se