Revisorer

STR:s räkenskaper och övriga verksamhet granskas av tre revisorer, av vilka två är förtroendevalda och en är auktoriserad.

Revisorer

Maria Berndtsson, förtroendevald ordinarie, Ängelholm
Håkan Axelsson, förtroendevald ordinarie, Eskilstuna
Stefan Vikström förtroendevald suppleant, Piteå
KPMG, auktoriserad

Om du vill kontakta revisorerna når du dem enklast via revisorer@str.se