Revisorer

STR:s räkenskaper och övriga verksamhet granskas av tre revisorer, av vilka två är förtroendevalda och en är auktoriserad.

Revisorer

Håkan Axelsson, förtroendevald ordinarie, Eskilstuna
Lennart Svensson, förtroendevald ordinarie, Falkenberg
Maria Berndtsson förtroendevald suppleant, Ängelholm
KPMG, auktoriserad

Om du vill kontakta revisorerna når du dem enklast via revisorer@str.se