Valberedning

STR:s valberedning består av tre ledamöter och en suppleant. Valberedningens uppgift är att presentera namnförslag till de val fullmäktige har att göra och att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen.

Valberedning

Maria Nilsson, ordinarie, Uddevalla 
Klas Sörensson, ordinarie, Helsingborg 
Kevin Ayaz, ordinarie, Stockholm

Magnus Karlsson, suppleant Norrtälje

Om du vill kontakta valberedningen når du dem enklast via valberedning@str.se

Information om valprocessen se www.str.se/val