Valberedning

STR:s valberedning består av tre ledamöter och en suppleant. Valberedningens uppgift är att presentera namnförslag till de val fullmäktige har att göra och att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen.

Valberedning

Klas Sörensson, ordinarie, Helsingborg 
Maria Nilsson, ordinarie, Uddevalla 
Kevin Ayaz, ordinarie, Stockholm

Bengt Larsson, suppleant Karlshamn

Om du vill kontakta valberedningen når du dem enklast via valberedning@str.se

Information om valprocessen se www.str.se/val