Valberedning

STR:s valberedning består av tre ledamöter och en suppleant. Valberedningens uppgift är att presentera namnförslag till de val fullmäktige har att göra och att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen.

Valberedning

Kevin Ayaz, ledamot, Stockholm
Maria Nilsson, ledamot, Uddevalla 
Pernilla Hjamarsson, ledamot, Ljungbyhed

Petra Valente, suppleant, Upplands-Bro

Om du vill kontakta valberedningen når du dem enklast via valberedning@str.se