2021-12-01 Coronavirus

Pandemin - detta gäller från den 1 december

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen. Folkhälsomyndigheten har som en följd av detta beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som gäller från den 1 december.

Antalet fall av covid-19 ökar återigen och Folkhälsomyndigheten har som en följd av detta beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men även handelsplatser (t ex trafikskolor) berörs fortsättningsvis och verksamhetsansvariga rekommenderas att se till att kunder och besökare kan hålla avstånd.

För att undvika att trängsel rekommenderas från den 1 december att man:

  • Anvisar kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
  • Informerar kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.
  • Tar fram alternativa lösningar till fysiska köer.
  • Anvisar vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken.
  • Anvisar i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.
Vad gäller vid symtom?

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Från den 24 november gäller också att de som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Vad gäller kring alkotest?

Det formella kravet på alkotest gäller inte så länge pandemin fortgår. Om man som trafikutbildare bedömer att alkotest kan användas på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt, är det naturligtvis en god idé att göra så. Kvarstår gör som alltid lärarens bedömning av elevens körförmåga, inför varje lektion.

Vilket ansvar har man som arbetsgivare?

Oavsett vilka föreskrifter och allmänna råd som gäller är du som arbetsgivare alltid skyldig att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. Läs mer hos Arbetsmiljöverket >>

Vad kan jag mer göra för att begränsa smitta?

Som trafikskoleägare/verksamhetsutövare kan du självklart verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån din verksamhets egna förutsättningar. Den kan gälla att t ex erbjuda handsprit, sprita fordon, erbjuda munskydd och säkra upp avstånd.

Du har också rent juridiskt möjligheten att kräva så kallat vaccinpass eller negativt PCR-test av nya kunder/elever. Läs mer (kräver medlemsinlogg) >>

Kontakta din länsstyrelse för råd

Om du vill ha information och råd om vad som i övrigt kan vara lämpliga åtgärder att vidta för den enskilda verksamheten går det bra att kontakta aktuell länsstyrelse i ditt län som kan bidra med goda exempel.

Den tillfälliga pandemilagen (covid-19-lagen) fortsätter att gälla till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att snabbt kunna skärpa restriktioner och sätta in åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Föreskrifter och allmänna råd från den 1 december >>
Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning >>

Ha koll på STR:s samlingssida kring pandemin (för medlemmar)

På medlemssidorna på str.se får du löpande information och stödmaterial kopplat till pandemin. Vilken info/material som ligger där beror på vilka restriktioner som gäller för tillfället. Gå till samlingssidan (inloggning krävs) >>