2021-04-06 Ekonomi Miljö Driva trafikskola

Förbättringscoacher för hållbart företagande

Vill du vara med och ta trafikutbildarbranschen in i framtiden? Vill du aktivt bidra till ett mer hållbart företagande? Då är du kanske en av de förbättringscoacher STR söker!

STR:s medlemsföretag har tydliga och mätbara mål när det gäller hållbart företagande. Genom att anlita förbättringscoacher ska STR nu ge medlemmarna möjlighet att få hjälp att förbättra sitt företagande och nå de uppsatta målen. 

- Hållbart företagande blir alltmer viktigt och i begreppet ingår miljömässiga, men också sociala och ekonomiska faktorer. Genom att erbjuda våra medlemsföretag möjligheten att anlita hjälp tror och hoppas vi att det ska bli lättare att uppnå de tydliga mål som är uppsatta, säger Benny Gunnarsson, tillförordnad ordförande för STR.

Syfte
Syftet med att erbjuda en förbättringscoach är att kunna ge STR:s medlemsföretag hjälp att analysera nuläget, prioritera vad som är viktigt, omvärldsbevaka och hitta nya vägar framåt bland
annat genom att digitalisera för att kunna driva sin verksamhet mer effektivt, med högre kvalitet och stärkt hållbarhet. Hållbart företagande omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

Vi vill att du
• arbetar i första hand digitalt på distans.
• har ett stöttande/coachande arbetssätt.
• inspirerar till utveckling och förbättring.
• eventuellt ska förmedla stöd från annat håll inom STR.
• återkopplar synpunkter, förbättringsförslag från medlemmarna till STR
• bygger upp en kunskapsbank kring företagande inom STR.

Som förbättringscoach arbetar du med nulägesanalys enligt framtagen mall och checklista, du kommer överens om prioriteringar och avgränsningar och tar gemensamt fram en plan med tidsatta
mål och aktiviteter. Uppdragen avslutas med en utvärdering som sker digitalt. Alla uppdrag utförs efter skrivet sekretesskontrakt.

Krav/kompetens på förbättringscoachen
• Branschkännedom.
• Ekonomiska kunskaper och/eller kunskaper i personalfrågor och/eller kunskaper i miljö och fordonsteknik.
• Erfarenhet av att driva företag effektivt och hållbart.
• Se behovet av och ha intresse för digitalisering.
• Coachande förhållningssätt.
• Utbildning i internrevision är meriterande.

Omfattningen är 50 % av heltid med start 1 oktober 2021. Uppdraget inleds med en utbildning innan sommaren.

Är det dig vi söker?
Om du vill bli en av våra förbättringscoacher vill vi att du skriver några rader och berättar om dig själv, varför du söker och vad det är som gör att just du kan vara vår bästa kandidat för uppdraget. 

Ansökan skickar du via e-post till Lotta Persson, Personal-, resurschef, STR, lotta.persson@str.se. Vi behöver din ansökan senast den 30 april 2021.