2020-04-24 Lagar/regler Transportstyrelsen/Trafikverket Utbildningar/möten

Fortsatt möjlighet till YKB fortbildning

I de rådande tiderna väcks som bekant frågor kring hur situationen påverkar körkortsutbildningen. Vi har tidigare berättat att STR-medlemmarnas trafikskolor har pågående verksamhet, samtidigt som de gör sitt yttersta för att säkra elevernas trygghet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att kunna ge en lägesbeskrivning om tillgängligheten på YKB fortbildning (35 timmar) har STR gjort en snabbundersökning bland medlemsföretagen. Vi har fått svar från 56 YKB-utbildare, varav tre rikstäckande företag, som sammanfattningsvis bekräftar att det finns gott om tillfällen och platser för den som behöver fortbildning.

Tillgänglighet på YKB fortbildning

-Det finns ca 200 utbildningstillfällen (35 timmar) med platser kvar över hela landet.

-Hälften av de svarande har möjlighet att erbjuda fler kurstillfällen om efterfrågan finns.

-Tio utbildare har planerade YKB-grundutbildningar, och det finns i dagsläget (24 april) platser kvar.

Hitta utbildare >>