2022-09-12 Utbildningar/möten Driva trafikskola Utbildning

Hösten en utmärkt tid för fortbildning

Sommar och semestertider är över och hösten är här. Det är en tid som andas nystart. Så här års är det många som väljer att planera in utbildningar och webbinarier för att rusta sig själv och personalen inför framtiden.

Vi fick en pratstund med Maria Berndtsson, som tillsammans med sin man Dan äger och driver Berndtssons Trafikskola i Ängelholm och Klippan samt Affes Trafikskola i Ängelholm. Skolorna har totalt 20 årsanställda, varav 15 trafiklärare. För Maria är det en självklarhet att erbjuda personalen att vidareutbilda sig.

- Utbildning är jätteviktigt! Det är ett sätt att behålla personalen, så de inte stagnerar i sin roll, säger Maria Berndtsson. Hon fortsätter:

Vi som företagare har en viktig roll att fylla när det gäller att stärka statusen på yrket. Det ska naturligtvis inte vara ett krav, men vi stöttar vår personal att hålla sig à jour, få nya infallsvinklar och diskutera med andra i samma roll.  

De anställda på Berndtssons och Affes trafikskolor har möjlighet att delta vid minst en utbildning per år. Vid utvecklingssamtalet, som hålls varje år, använder Maria STR:s mall för utvecklingssamtal där den anställda ges möjlighet att önska vad han eller hon vill vidareutveckla och utbilda sig inom. Trafikskolan frigör tid för utbildningen, men den anställda är också delaktig i planeringen för att möjliggöra utbildningen i vardagen.

Vi försöker vara med på STR:s vår- eller höstmöte och vi brukar också ha någon form av intern utbildning. På frågan om det är någon särskild utbildning som har varit givande svarar Maria:

- Utbildningarna och stödmaterialet som togs fram i början av pandemin för att lära oss att själva hålla i distansutbildningar var riktigt bra. Det gjorde oss rustade att möta den verklighet vi ställdes inför. Hon fortsätter:

- Jag tycker också utbildningarna med externa föreläsare brukar vara riktigt bra. Konkreta tips som stärker oss i rollen som utbildare är alltid uppskattat. Det är också positivt att träffa, online eller på plats, kollegor från andra trafikskolor, vilket brukar leda till bra diskussioner.

Maria framhåller att det är önskvärt med varierande utbildningar samt att se till att utvärdera och förnya utbildningarna, så att man inte riskera att köra samma koncept från år till år.

På Berndtssons trafikskola har man uttalat att utbildningar ska vara hållbara, både för ekonomin och miljön. Utbildningar inom arbetsmiljö är uppskattade.

Vi vill gärna försöka få anställda förstå hur viktigt det är att må bra. Vårt yrke är stillasittande och vi behöver tänka på att både röra på oss och äta rätt. Det är viktigt för att orka och hålla i längden, annars är ju risken att man tröttnar och byter yrke.  

Maria delar med sig av tipset att alltid dokumentera när man har varit med på en utbildning. Det är ett viktigt kvitto som stärker medarbetarens konkurrenskraft.

Till sist, är det inom något särskilt område som du ser ett behov av utbildning?

- Om jag skulle få önska någon utbildning från STR så är det inom marknadsföring och sociala medier, som blir alltmer viktigt, avslutar Maria Berndtsson.

Maria Berndtsson.jpg
Berndtssons Trafikskola och Affes Trafikskola erbjuder flera olika utbildningar inom bil, mc och moped. De erbjuder också utbildning inom släp, taxiutbildning samt har specialiserat sig på utbildningar för elever med olika NPF-diagnoser.

Du har väl inte missat STR:s utbud av anpassade utbildningar och webbinarier inför hösten?

Den 26/9 hålls höstens första gemensamma medlemsmöte med fokus på företagets uppförandekod. Simulatorutbildning hos STR i Landskrona och fortbildning Riskettan 2022 är också planerade inom kort. Inom hållbart företagande håller externa föreläsaren Linda Ahlgren i två webbinarier; God stämning i gruppen och Nå fysisk och psykisk hälsa genom träning och rörelse

Hela utbudet finns under rubriken ”Evenemang & Kurser”.