2020-02-03

Nya regler för körkort från den 1 mars 2020

Transportstyrelsen har beslutat om nya regler vid förarprov. Förändringarna handlar främst om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras. Just detta gäller alla körkortsbehörigheter. Däremot när det gäller förändring kring giltighetstiden, från två till fyra månader, berör detta enbart behörighet B.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2020. I samband med det kommer Trafikverket Förarprov att justera de bokningsregler som gäller för kunskapsprov och körprov.

– I dag ska körprovet genomföras även om kunskapsprovet blir underkänt. Kravet på att klara kunskapsprovet före uppkörning och förlängd giltighetstid ska bidra till att de blivande förarna får bättre möjligheter att komma väl förberedda inför körprovet, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen, i en artikel på Transportstyrelsens hemsida.

Mer information

Trafikverket har sammanställt information som delas ut inför regeländringen 1 mars. Nedan kan du ta del av, och sprida vidare, informationen i digital form på tre olika språk.

Svenska
Engelska
Arabiska